Demokracie v akci - výstava, diskuse, dílny, ankety

18. 4. – 16. 5. 2012

                   demokracie, -e f. lidovláda; vláda, ve které se lidé účastní
                   (op. aristokracie, absolutismus, diktatura). Demokracie
                    politická, hospodářská.
                   akce, -e f. činnost, postup. Práv. právní jednání, žaloba,
                    jednání, podnikání vůbec. Fys. a chem. působení. Akce a
                    reakce
Výstava Demokracie v akci reagovala na současnou společenskou frustraci: všímala si nejrůznějších forem protestních hnutí a zabývá se způsoby, jakými se občané mohou podílet na pozitivních  spoleřenských změnách. Pomocí diagramů a statistik, například časové osy, zachycující významné události české společnosti od roku 1989 do roku 2012, výstava vybídla k vyprávění společných příběhů a k popisu konkrétních problémů.
Srovnání současného stavu české společnosti se situací v roce 1990 ukazuje, že ve výdajích na vzdělání Česká republika klesla
z dvaasedmdesátého na devadesáté místo (dle údajů pro rok 2009). Kvalita životního prostředí, například čistota ovzduší, po letech zlepšování opět klesá, v některých krajích je dokonce situace horší než za socialismu. Podobně je tomu, co se týče úmrtnosti - v zemích OECD je ČR z 31 zemí šestá od konce. A konečně pokud jde o mravní prostředí, je na tom naše země ve srovnání
s rokem 1990 ještě hůř - v indexu korupce se popadla dokonce pod úroveň některých rozvojových zemí. Namísto entuziasmu a naděje v lepší budoucnost převládá cynismus a apatie. Důvěra v ústavní činitele klesla na dosud nejnižší úroveň, občané mají opět pocit, že se rozhoduje o nich bez nich. Nespokojenost se projevuje i růstem extrémních politických postojů. Podle nedávných výzkumů většina obyvatel dává přednost vládě silné ruky před demokracií.
Výstava Demokracie v akci ukázala, že veřejnost má o demokracii zájem, pokud má možnost na ní participovat. Projekt prezentoval několik možných způsobů politické účasti občanů. Jednou z nich je kritika současného stavu společnosti, která se nejčastěji projevuje nejrůznějšími formami protestu. Kritika je výrazem nespokojenosti s daným stavem, která vyvolává také potřebu popisu a analýzy konkrétních otázek a problémů, například pomocí statistik a diagramů. Jejím výrazem je však také vyprávění individuálních
a skupinových příběhů. Diagramem příběhu je chronologie v podobě časové osy, tj. časový průběh znázorněný prostorovým uspořádáním klíčových událostí.
Demokracie v akci spojila instalaci výstavních objektů s různými formami účasti veřejnosti, které zahrnují diskuse, dílny, ankety. Projekt doplňuje nedávno zahájená dlouhodobá série  veřejných diskusí nazvaná DOXagora. Páteří instalace byla časová osa umístěná na zdi v délce 25 m, která začala vznikat na prvním setkání DOXagory nazvaném „Náš příběh“. Tato osa byla postupně doplňována v průběhu navazjících diskusí a dílen fotografiemi, články, statistikami, záznamy, uměleckými projekty i reakcemi veřejnosti. Součástí výstavy byl na jedné straně souhrn největších korupčních případů, které výrazně negativně utvářely lokální politické prostředí, na straně druhé přehled občanských protestních hnutí a iniciativ. Projekt byl také výzvou
k prezentaci idejí, projektů a trendů prosazujících účast občanů na pozitivních změnách. Projekt chtěl svým obsahem i formou být příkladem „demokracie v akci“.
Autorem konceptu výstavy a projektu veřejných diskusí DOXagora je Jaroslav Anděl. Partnerem projektu jsou Česká pozice, Rada pro mezinárodní vztahy
a Centrum globálních studií AV a UK, které je také pořadatelem mezinárodní konference (od 9. do 13. května 2012) věnované reflexi současných sociálních a politických změn. Řada přednášek této konference se uskuteční v centru DOX.
Doprovodný program k výstavě
11. 5. od 20h - Kritika v kultuře a civilizaci