Diapozitiv (Pohled do Archivu 7)

19. 2. – 10. 5. 2015

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění, v Malé veži DOXu

vernisáž: 19. 2. v 18h

7. výstava z volného cyklu Pohled do Archivu představuje další typ dokumentu, který Archiv výtvarného umění shromažďuje – diapozitiv.

V roce 1984 vznikla jako součást práce Galerie H v Kostelci nad Černými lesy diatéka – soubor diapozitivů dokumentujících současnou českou a slovenskou výtvarnou tvorbu. Diapozitivy byly uloženy ve zvláštní místnosti a skříni, jejichž design vytvořil malíř Pavel Mühlbauer, skládací pult na diaprojektor pro vlastní promítání byl pak výtvarnou realizací olomouckého sochaře Jiřího Žlebka. Většinu diapozitivů vyfotografovali blízcí spolupracovníci a přátelé z okruhu Galerie H, malíř a režisér Milan Maryška (1943–2002) a režisér Dobroslav Zborník (1946–2001).

Smyslem diatéky bylo zdokumentování výstavní činnosti Galerie H, vytvoření ukázkových souborů děl tehdy neoficiálních výtvarných umělců. Mimo jiné – Marie Blabolilové, Václava Boštíka, Vladimíra Gebauera, Jiřího Hůly, Zdeňka Hůly, Karla Malicha, Daisy Mrázkové, Pavla Mühlbauera, Jindřicha Růžičky, Václava Vokolka, Vojmíra Vokolka, Jiřího Žlebka. Autorské kolekce byly v zásobních po 36 kusech připravené k okamžitému promítání.

Výstava připomíná i atmosféru někdejších diaprojekcí – čtyři karusely a diaprojektory promítají snímky do zatemněného prostoru Malé věže, na stěny i na strop; další diapozitivy jsou vystaveny ve světelných skříňkách, vitrínách, prohlížečích a boxech.

Kurátor: Jan Kuntoš