Festival Uroboros 2021

5. – 18. 5. 2021

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Festival Uroboros proběhne online ve dnech 5. až 18. května 2021

Čekají vás dva týdny plné online vysílání – workshopů, přednášek, náhodných setkání, performancí…

Registrace, program a více informací na www.uroboros.design
 

Widget CTA

Festival kritického a společensky angažovaného designu Uroboros bude i ve svém druhém ročníku hledat odpovědi na to, jak nám může design pomoci ve znepokojivé době společenských a ekologických krizí. Symbol urobora – bájného hada požírajícího svůj vlastní ocas – je výstižný obraz této podivné doby, zachycuje cyklící se frustraci, neschopnost vymanit se z kruhu, příslib konce, ale i nového začátku. 

Design je všude kolem nás a zasahuje do všech oblastí lidského a ne-lidského života – ať už v podobě materiálních produktů, služeb, systémových procesů, biologických struktur či imaginativních konstruktů. S ohledem na tuto svou všudypřítomnost má design ambivalentní společenský dopad. Na jedné straně je jednou z příčin globální socioekologické krize, přispívající ke strukturálním nerovnostem, technologickému dohledu a postupnému zamořování planety. Na straně druhé je však design možné vnímat jako nadějného hybatele pozitivní společenské proměny. Díky svému estetickému a konceptuálnímu potenciálu má design funkci imaginativní, provokativní a kritickou: má schopnost vytvářet experimentální prostory pro výměnu zkušeností, znalostí, kritických reflexí současného společenského stavu i spekulací o možných budoucnostech. 

V letošním festivalovém programu se vzájemně proplétají čtyři programové sekce zaměřené na syntetická média, experimentální „ferální“ (zdivočelý) design, algoritmické vládnutí a designový nonsense jako metodu pro sebereflexivní kritiku. Sekce zaměřená na syntetická média otevře otázky o povaze kreativity v kontextu umělé inteligence a pokusí se přinést kritickou reflexi budoucnosti umělé inteligence jak v umělecké, tak designové tvorbě prostřednictvím přednášek, panelové diskuse a workshopů. Umělkyně a teoretička Joanna Zylinska se zaměří na téma algoritmické kreativity a představí svou hypotézu, že lidská kreativita byla vždy založena na spolupráci či dokonce symbióze mezi lidským tělem/myslí a technologií. 

Sekce nazvaná experimentální „ferální“ design se zaměřuje na možnosti otevřené kreativní spolupráce lidských i nelidských aktérů. Polská umělkyně Agnieszka Pokrywka ve svém workshopu Cyano Automaton účastníky seznámí s problematikou kulturní kolonizace v pozemském i extra-terestriálním kontextu a představí svůj interaktivní DIY bioreaktor, který kultivuje spirulinu (tzv. potravinu budoucnosti, vhodnou pro astronauty i kolonizátory Marsu). Společně s buňkami spiruliny Agnieszcin bioreaktor kultivuje i příběhy o kulturní kolonizaci. Hrůzné procesy kolonizace, typicky vedené lidskou touhou po moci, jsou zde „vyprávěny“ a interpretovány z perspektivy jednobuněčného organismu a stroje. 

Festivalová sekce zaměřená na designový nonsens kriticky reflektuje sociopolitickou pozici současného designu a jeho obsesi v generování zisku skrze vytváření nesmyslných a nefunkčních technologických „řešení“ pro komplexní společenské problémy. Profesor Andrew Hugill ve své přednášce navrhne, jakou roli může mít v tomto „šíleném“ kontextu současného designu patafyzika – absurdistická, pseudovědecká a literární koncepce, jejíž podstata se vzpírá přímočaré definici – a jak může patafyzika pomoci narušit zavedené vzorce antropocentrického chápání světa. 

Sekce zaměřená na téma algoritmů se podívá na téma blockchainu z umělecké perspektivy. Martin Zeilinger bude mluvit o estetice fenoménu NFT (nezaměnitelných tokenů) a Diffraction Collective účastníky uvedou do světa predikčních trhů. Slavný italský hacker Jaromil představí strategie, jak dosáhnout algoritmické suverenity.

Festival Uroboros vzniká pod kurátorským vedením Michala Kučeráka, Lenky Hámošové a Markéty Dolejšové, dále ve spolupráci s Terezou Liškovou, Denisou Reshef Kera a Enriquem Encinasem. 
 

Online program tvoří: Leonardo Parra Agudelo (COL), Cristina Ampatzidou (GR/NL), Katarína Balážiková (SK), Isabel Beavers (USA), Andrea Botero (COL/FI), Care-full Design Lab (Kate Geck & Jaz Hee-jeong Choi & Siobhan McCarthy) (AUS), City as Spaceship (Jennifer Cunningham & Sue Fairburn (UK/CAN), András Csefálvay (SK), Crawlers (Lyndsey Walsh & Jess Cockerill) (AUS/DE), Pinar Demirdag (USA), Dominika Čupková (SK), DADA.NYC (Beatriz Ramos & Judy Mamm & Lenara Verle & Sparrow) (USA), Anna Desponds & Philo van Kemenade (PL/NL), Diffraction Collective (CZ), Markéta Dolejšová (CZ/FI), Agapetos Fa'aleava & Lan Thanh Ha & Naputsamohn Junpiban & Natasha Narain & Kavita Gonsalves (AUS), Palo Fabuš (SK), Časopis Fůd (Barbora Müllerová & Veronika Homolová & Lucia Žatkuliaková & Valentine Gallardo & Nuka Horvat) (CZ), David Green & Joseph Lindley & Zach Mason (UK), Amira Hanafi (EG), Hermetechnics Inc. (Karin Valis & Jakub Fiala) (SK), Andrew Hugill (UK), Zuzana Husárová & Ľubomír Panák (SK), Lena Chen (USA), International Dog Internet Research Institute (Ben Kirman & Conor Linehan & Shaun Lawson) (UK), Denis "Jaromil" Roio (IT), Josef Jelačič (CZ), Chris Kore (NL), Dominika Knoblochová (CZ), Jakub Lanc (CZ), Lukáš Likavčan (SK), Dr D. Little & Dr Wu (USA), Laura Lotti (AUT), Maraki (SK), Miranda Marcus (UK), Roman Novotný (CZ), Nadia Piet (NL), Agnieszka Pokrywka (PL/FI), Mary Ponomareva & Chris Kore & Entangled Others (NL), Kateřina Přidalová (CZ), Dominik Suchý (SK), The Blackwood Incident (SK), Vesmír a technická obsluha (SK), Vrtačky po desáté hodině (SK), Nadia Campo Woytuk & Marie Louise Juul Søndergaard & Karey Helms (SE/NO), Iryna Zamuruieva & Elliot Hurst (UK), Martin Zeilinger (AUT), Joanna Zylinska (UK)

Projekt je součástí dlouhodobého projektu #DATAMAZE – Datové bludiště, který představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem.

Partner projektu