HateFree?

22. 1. – 21. 3. 2016

Žijeme v době sílící polarizace společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, vyznání, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

Umělkyně a umělci, vystavující v rámci projektu HateFree?, se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené a ukazují nebezpečí nárůstu nenávisti ve společnosti. Zároveň demonstrují víru v symbolickou sílu solidárního uměleckého gesta a jeho konkrétní účinek mimo úzce vymezený svět umění.

Výstava HateFree? vzešla z výzvy HateFree Art reagující na nárůst nenávistných postojů vůči menšinám v ČR. Je součástí projektu HateFree Culture realizovaného Agenturou pro sociální začleňování.

Kurátorka výstavy: Zuzana Štefková

Vystavující umělci:


Black Media, Ivanka Mariposa Čonková, DE-FENCE, Alena Foustková, Francesca a Sára, Susa Gunzner-Sattler & Grandhotel Cosmopolis, Lukáš Houdek, Jako doma & Hot Karot, Pavel Karous, Michaela Pospíšilová Králová, Kundy Crew, Roel van der Linden, Radim Lisa, Tamara Moyzes, Ilona Németh, Nová věčnost, Eugenio Percossi, Paul Poet, Pavel Pražák, Josef Rabara, Tomáš Rafa, Romane Kale Panthera, Upocená alternativa, Richard Wiesner, Shlomi Yaffe

Informace k výzvě HateFree Art:

http://hatefreeart.dox.cz/


Informace k projektu HateFree Culture:

www.hatefree.cz/ a www.facebook.com/HateFreeCulture?fref=ts

Výstava se koná v prostoru galerie F (viz plánek prostor).

DOPROVODNÝ PROGRAM:

22. 1. 2016 | 19h

HateFree Zone: Grandhotel Cosmopolis, místo konání Goethe-Institut

– diskuze s rezidenty a umělci Grandhotelu Cosmopolis z Augsburgu – opuštěného domova seniorů, který se během několika posledních let proměnil v interkulturní místo setkávání

1. 2. 2016 | 20.45h
Cizinci ven! Schlingensiefův kontejner, místo konání  Kino Světozor

– projekce filmu

6. 2. 2016 | 14h

Rozumět tobě, sobě

– rodinná výtvarná dílna

7. 2. 2016 | 9h

Otevřená snídaně, místo konání Studio ALTA

– neformální posezení, na kterém se můžete seznámit, potkat staré přátele a popovídat si s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského vyznání

10. 2. 2016 | 19h

Konzervy: Divadlo utlačovaných 

– experimentální divadelní představení v rámci programu Divadla utlačovaných

11. 2. 2016 | 10 – 15h

Mapování společenských stereotypů V.

– workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ

11. 2. 2016 | 17h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Zuzanou Štefkovou

29. 2. 2016 | 10h a 20h

Vadí-nevadí.cz – Kdo je srab a kdo hrdina?, místo konání Divadlo Archa

– dokumentární divadlo s vnitřním silným příběhem o dramatech každodenního života ztvárněné skutečnými obyvateli malého města

5. 3. 2016 | 10h – 18h

Barcamp

– konference zaměřená na téma Jací jsme?

13. 3. | 16h 

Komentovaná prohlídka výstavy.


17. 3. 2016 | 9h 16h

Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci


– seminář s akreditací MŠMT pro pedagogy středních škol 

Vzdělávací programy:

DJ Kurátor – vzdělávací program pro studenty ZŠ a SŠ pracuje s rolí kurátora

Bourání stereotypů – vzdělávací program pro studenty ZŠ a SŠ mapuje tvorbu a fungování našich předsudků

Prohlídky Prahy očima lidí bez domova – prohlídka Prahy s bezdomoveckým průvodcem pořadána sdružením Pragulic určená studenty ZŠ a SŠ

Fotografie z vernisáže 21. 1. 2016.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Partněři výstavy:    
Mediální partner: