Jaká je vize Prahy: Proměny Prahy

23. 10. 2019, 19:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Vstup zdarma

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

První ze série debat na téma proměny Prahy a jejích čtvrtí. Dozvíte se o proměnách hlavního města od roku 1920 do současnosti a s odborníky můžete diskutovat nejen o tom, zda má česká metropole svoje letokruhy.

Hlavní město Praha vzniklo po dlouhých 70 letech jednání v roce 1922, kdy se ke stávajícím osmi čtvrtím připojilo 37 dalších obcí. Velká Praha měla v té době 676 tisíc obyvatel. Dnes je Pražanů 1,3 milionu a bydlí v 57 městských částech. Bude se Praha dále územně rozšiřovat? 

O proměnách pražských čtvrtí budou debatovat:

Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT)
Mgr. Martina Koukalová, Ph.D. (IPR Praha)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. m. Prahy)

Moderuje:
Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. (ARCHIP)

Ing. arch. Jan Sedlák stál u zrodu programu Jaká je vize Prahy. Urbanista, architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze má rád města se všemi jejich krásami i některými nectnostmi. Nejvíce – jako pražský rodák – samozřejmě Prahu. V centrální Praze zná bez nadsázky každý kámen. Město v jeho podání nejsou neživé budovy a infrastruktura ani pouhé zóny k zastavění. Je to pulsující svět se svébytnou kulturou a duší, kterou je nutné hájit.


Mgr. Martina Koukolová, Ph.D., architektka a historička architektury, vedoucí oddělení ARCH v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, přiblíží, jak se Praha plánovala od roku 1920, kdy vznikla Státní regulační komise pro hlavní město a okolí, první odborná kancelář zabývající se pražským urbanismem. Zmíní Útvar hlavního architekta (ÚHA) i vznik IPRu.

Pohled historika na proměny pražských čtvrtí přinese archivář a pedagog doc. Václav Ledvinka, bývalý ředitel Archivu hl. m. Prahy (1987–2016), člen mnoha vědeckých, dozorčích, redakčních a edičních rad, člen Komise pro čestná občanství a Místopisné komise Rady hl. m. Prahy, držitel medaile Za zásluhy o české archivnictví, specialista na české dějiny raného novověku (hospodářské a sociální dějiny, dějiny Prahy) a v neposlední řadě i autor či spoluautor řady historických i populárně historických prací.

Večerem bude provázet Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., architektka, rektorka první soukromé školy architektury ARCHIP, zakládající členka konference a festivalu reSITE, členka pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání v architektuře.