Joana Moll: The Internet, Deconstructed

16. 5. 2019, 16:00

Praktické informace

pondělí:
Zavřeno
úterý:
11.00 – 19.00
středa:
11.00 – 19.00
čtvrtek:
11.00 – 19.00
pátek:
11.00 – 19.00
sobota:
11.00 – 19.00
neděle:
11.00 – 19.00

Centrum současného umění DOX
Poupětova 793/1, Praha 7

Ukázat na mapě

Widget CTA

Workshop s Joanou Moll, umělkyní a výzkumnou pracovnicí, která působí v Barceloně a v Berlíně, která se věnuje zkoumání internetu a jeho dopadu na naši společnost.

Internet ani zdaleka není čistě nehmotnou entitou. Jedná se o mimořádně složitou fyzickou strukturu složenou z obrovského množství aktérů, kteří mají přímý a významný vliv na všechny stránky našeho každodenního života. Hmotné a výpočetní architektury, díky nimž internet může existovat, v naší společnosti hrají zcela zásadní úlohu, a přesto je většina uživatelů převážně ignoruje. Cílem tohoto workshopu proto je kriticky rozkrýt a analyzovat složitou síť faktorů, které společně určují konfiguraci internetu – od kabelů, které vedou pod mořem a pod zemí, přes geopolitiku, on-line sledování a dozor až po soukromí jednotlivce. Workshop se zaměří především na prezentaci a analýzu běžných postupů on-line sledování, které využívají přední marketingové a reklamní společnosti.

Joanna Moll je umělkyně a výzkumná pracovnice, která působí v Barceloně a v Berlíně. Kriticky zkoumá, jakým způsobem postkapitalistické narativy ovlivňují alfabetizaci strojů, člověka a ekosystémů. Mezi její hlavní témata patří hmotná existence internetu, sledování, sociální profilování a rozhraní. Joanna Moll přednášela, vystupovala a vystavovala v řadě muzeí, uměleckých center, univerzit a na mnoha festivalech po celém světě a její práce se objevila v řadě publikací. Kromě toho je spoluzakladatelkou  Skupiny pro kritický výzkum politiky rozhraní (Critical Interface Politics Research Group)  v rámci barcelonského centra HANGAR a spoluzakladatelkou  Institutu pro poznání oblíbených automatismů (The Institute for the Advancement of Popular Automatisms) . V současné době je 

hostující lektorkou na univerzitě v Postupimi a na škole Escola Superior d’Art de Vic v Barceloně.