Jonas Mekas: ...Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem...

24. 1. – 22. 4. 2013

Výstava Jonase Mekase v Centru současného umění DOX představuje průřez dílem této devadesátileté živoucí legendy filmové avantgardy. 
Projekt lze označit za Mekasovu miniretrospektivu a současně za jeho první přehledovou výstavu v ČR, která bude následovat a částečně probíhat současně s výstavami jeho díla v několika předních mezinárodních institucích, Centre Georges Pompidou v Paříži, Serpentine Gallery v Londýně a British Film Institute Southbank Gallery v témže městě. 
Jonas Mekas pochází z Litvy a svou uměleckou dráhu začal jako básník. Po několika letech v utečeneckých táborech po 2. světové válce emigroval do New Yorku. Brzy se zde zapojil do hnutí amerického avantgardního filmu a stal se jeho přední osobností jako organizátor, kritik, vydavatel i filmový tvůrce. Roku 1954 začal se svým bratrem vydávat časopis Film Culture, který se stal záhy nejdůležitějším periodikem o filmu v USA. Roku 1958 začal psát svůj legendární sloupek Movie Journal v týdeníku Village Voice. Je zakladatelem Anthology Film Archives, jedné z nejvýznamnějších světových sbírek avantgardních filmů s archivem a kinem. Během svého života uveřejnil také přes dvacet knih prózy a poezie, jež byly přeloženy do dvanácti jazyků. Mekas je považován za průkopníka deníkové formy ve filmu a jeho filmy jsou k vidění ve sbírkách předních světových muzeí. Od roku 2000 rozšířil své dílo o videoinstalace, jež vystavoval v řadě institucí po celém světě. 
Pražská výstava se soustředí na nedávnou umělcovu tvorbu a bude také doplněna pěti speciálními projekcemi filmů, mezi nimiž budou i klasická díla jako WaldenVzpomínky na cestu do Litvy (Reminiscences of a Journey to Lithuania), které vznikly před rokem 1989.Jádrem výstavy je Mekasovo poslední dílo Nepoužité záběry z života šťastného muže (Out-​Takes from the Life of a Happy Man) a instalace práce nazvané Projekt 365 dní (365 Day Project), kterou autor vytvořil pro internet v roce 2007. Jeho inspirací zde byla sbírka italského renesančního básníka Petrarcy Il Canzoniere (Zpěvník) obsahující 366básní. Mekas vytvořil pro každý den video, které zpřístupnil pro své publikum na internetu.

Seznam vystavovaných děl: 

Nepoužité záběry ze života šťastného člověka /​ Out-​Takes from the Life of Happy Man, 2012, video, 68min.
Projekt 365 dní /​ 365 Day Project, 2007, videoinstalace
Prvních 40 /​ The First 40, 2006, videoinstalace
Příběhy bezesné noci /​ Sleepless Night Stories, 2011, video, 114min. 
Litva a pád SSSR /​ Lithuania and the Collapse of the USSR, 2008, video, 290min. 
Série Cahorské jaro /​ The Spring of Cahors Series, 1998, barevné fotografie (C-​prints). Walden: Deníky, poznámky a skici /​ Walden: Diaries, Notes and Sketches, 1969,
16mm film, 180min.
Vzpomínky na cestu do Litvy /​ Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972,
16mm film, 82min. 
Jak jsem postupoval vpřed, občas jsem zahlédl záblesky krásy /​ As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2000, 16mm film, 285min. 
Ztracen, ztracen, ztracen /​ Lost Lost Lost, 1976, 16mm film, 178min. 

Stojím uprostřed informační dálnice a směji se, protože kdesi motýl na květince právě zatřepotal svými křídly a já vím, že kvůli tomu se celý běh dějin drasticky změní. 


Jonas Mekas

Video ukázka z filmu Meanwhile Butterfly Flies .... Courtesy French Connection, autor: Julius Ziz.

Kurátorem výstavy je Jaroslav Anděl, který se s Mekasem setkal v roce 1981 a od té doby s ním spolupracoval na několika projektech. 


K výstavě byl vydán katalog s texty Jonase Mekase, Benna Northovera a Jaroslava Anděla. Katalog je možné zakoupit na Infocentru DOXu.

K výstavě probíhají pravidelné komentované prohlídky.

Filmové večery:

25. 2. 18:00 Walden, (180min), Centrum DOX
Předmluva: Andrea Slováková (NAMU, FF UK), Téma: Význam Jonase Mekase pro rozvoj filmové avantgardy 

13. 3. 18:00 Reminiscences of Journey to Lithuania, (82min), Centrum DOX
Předmluva: Hana Rezková (DOKweb), Téma: Rodinný dokument a význam motivu vzpomínání v dokumentární kinematografii 

25. 3. 18:00 As I Was Moving Ahead Occasionally, Centrum DOX
Předmluva: Jiří Horníček (NFA), Téma: Motiv archivu a subjektivní paměti v kinematografii

8. 4.  20:30 Lost, Lost, Lost, (178min), kino Světozor v rámci „DOX uvádí…“ 
Předmluva: Miloš Vojtěchovský a studenti FAMU

17. 4. 18:00 Sleepless Night Stories (114min), Centrum DOX
Předmluva: Martin Čihák (FAMU)

Fotogalerie: ukázky z díla Jonase Mekase 
Fotogalerie: vernisáž, 23. ledna, 2013