Kde domov můj?

11. 10. 2013 – 20. 1. 2014

Výstava Kde domov můj?, která je součástí širšího stejnojmenného projektu, vznikla na základě otevřené výzvy, které se zúčastnilo přes 400 autorů. Výběr přihlášených prací je doplněn díly dalších umělců, kteří se tématem domova v jeho nejrůznějších významech zabývají (domov jako místo, město, krajina, region, země ad.). Z domácích autorů jsou to například Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Martin Mainer,  Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Martin Zet, Kristyna a Marek Milde a Daniel Pešta, ze zahraničních umělců mimo jiné Kristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko. 

Kurátorem výstavy je Jaroslav Anděl ve spolupráci s Leošem Válkou a Michaelou Šilpochovou.


Název projektu, tvořený prvními slovy české hymny, obsahuje moment pochybování, osobního i kolektivního tázání, které je dnes znovu aktuální vzhledem k tomu, že v současné společnosti vládne nejistota, nespokojenost a pocit frustrace. Projekt Kde domov můj? je výzvou ke zlepšování veřejného prostoru konkrétními iniciativami a k jejich sdílení pomocí aplikace „Zlepšujeme místa“ na webové stránce projektu kdedomovomuj.dox.cz. Účast v projektu tak dává každému příležitost se k položené otázce vyjádřit a podílet se na utváření sdíleného domova. Sdílet je možné také nápady a podněty na zlepšení veřejného prostoru nebo zprávy o pozitivních činech a aktivitách.

Autoři výše uvedených děl:
1) Krzysztof Wodiczko - Out/Insiders (detail), 2013
2) Jiří David - bez názvu, 1998
3) Tomáš Císařovský - Tomáš Kolowrat,
4) Jasanský & Polák - cyklus Chlapi, 1989-90
5) Tomáš Džadoň - Památník l´udovej architektury, 2013
6) Eliška Vojtková - Pamětní deska, 2012
7) Martin Mainer - Židle dětsví, 2013
8) Terezie Unzeitigová - Prchavý domov můj, 2013
9) Daniel Pešta - I was born in your bed, videoart, 2012-2013
10) Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen - Sbor stížností Helsinky, 2006
Doprovodný program k výstavě:

10. 10. | 10 - 18h

Zahájení projektu 72 hodin ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže na stanici metra Černý most.

Výtvarné odpoledne věnované tématu domova otevírající 3-denní celorepublikový dobrovolnický projekt 72 hodin. Jste tady doma? Co vám tu chybí? Co byste změnili? Použijte barevné lepicí pásky a fixy a proměňte část svého města – domova?, dle svých představ.
 

16. 10. | 9.30 – 13h

Škola - doma pro všechny?

Pedagogický workshop pro učitele ZŠ a SŠ nabízí komentovanou prohlídku výstavy, příklady dobré praxe a výtvarnou dílnu

28. 10. | 20.30h

DOX ve Světozoru

Filmový cyklus projekcí ve spolupráci s Dokumentárním pondělím v kině Světozor

Mark Ther: Švestky (CZ, 15 min, 2011)

Radovan Síbrt: O slušnosti (CZ, 52 min, 2012)

31. 10. - 3. 11.

Ozvěny Ji.hlavy v DOXu 2 - Po.Hlavě

Festivalové ozvěny 17. ročníku MFDF Ji.hlava představí pražskému publiku oceněné dokumenty, filmy tematicky spjaté s výstavou a nabídnou také bohatý doprovodný program

6. 11. | 18h

Manifest kosmopolitní moderny

Otevřený konferenční panel Centra globálních studií AV ČR a UK v rámci stejnojmenné mezinárodní odborné konference

18. 11. - 28. 11.

Série regionálních diskuzí "Co je doma?

V průběhu dvou týdnů se v deseti českých městech a městských částech odehraje cyklus diskuzí věnovaných jedné z klíčových otázek výstavy "Co je doma?". Do projektu regionálních debat jsou zapojena města Plzeň, Pardubice, Benešov, Olomouc, Opava, Ostrava, Ústí nad Labem a městské části Praha 6, Praha 10 a Praha 14.

9. 12. | 20.30h

Electric Burma: Koncert pro Aun Schan Su Ťij - projekce dokumentu v rámci cyklu DOX ve Světozoru

11. 12. 

Maraton psaní dopisů Amnesty International ČR

Centrum DOX se na jeden den stane místem psaní dopisů věnovaných příběhů těm, kteří jsou nespravedlivě vězněni, pronásledováni či utlačováni.

S kůží na trh

Vzdělávací program pro studenty základních a středních škol ze stálé nabídky Role (v) umění.

Komentované prohlídky výstavy se uskuteční v následujících termínech vždy od 14h:

20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12.

Fotografie z vernisáže 10. 10. 2013.