Ladislav Daněk: Bod, čára, pravítko a člověk

7. 9. – 4. 10. 2015

Výstava se koná v rámci projektu Polička v prostorách Archivu výtvarného umění .
Vernisáž: 7. 9. 2015 v 17h

Bod je absolutní možnost. Čára už je čin. Rozhodnutí. Rozhlédnout se. Zamyslet se. A zvolit. Čin pokračuje: kromě výchozího bodu má i druhý krajní bod. Hypotetická čára běží dál, ale lidské činy mají konec. Ubírá se po ostří nože, po minovém poli dalších nekonečných možností zamířit kamkoli. Čin pokračující ve svém rozhodnutí není samozřejmý.

Čára je východisko všech ploch i prvotní kontrast světla a tmy, zárodek pozdějších odstínů. Zakládá veškerou výtvarnou tvorbu, sama má přitom pořád větší potenciál, než stihneme za život promyslet. Neboť čárou vzniká to hlavní, nepromyslitelné – vymezení, tedy oddělení, vznik něčeho – proti bezmezí, beztvarosti, apeiru; navzdory mu.

Ze základní polarity tma / světlo jsou čáry Ladislava Daňka v modu tmy. Kreslí útlými tmami, za nimiž implicite vyvstává světlo. Tak pracují také třeba básníci.

Tiketkniha Ladislava Daňka vystavená tento měsíc v Poličce je zvláštní, vlastně protichůdnou ukázkou jeho kreslířské tvorby, která rozhodováním, domýšlením, vymezováním (vytvářením) tvoří pokročilou vizuální filosofii. Z jeho ostatních prací na milimetrovém papíře vybočují tiketkresby tím, že body, východiska, absolutní potenciality, nestanovil autor a i jeho rozhodnutí o vedení čar bylo vlastně předurčeno – nechal je vstoupit zvenčí, doslova losem – mapují totiž pořadí čísel tažených ve Sportce od roku 1985 do změny způsobu losování na počátku 90. let.

Bázi knihy tvoří výchozí materiál sázkových tiketů, z něj se pak odvíjely kresby – de facto grafická analýza, jejímž účelem bylo z čísel již tažených předpovědět tendenci tahů v blízké budoucnosti. Tato úvaha, iluzorní jen na první pohled, začala po čase vykazovat jistou oprávněnost. Kniha je tak, i přes odlišná východiska, integrální součástí nejvýznamnější linie Daňkovy tvorby: je jinak uchopenou myšlenkou, že lze nalézt řád – pokud jej hledáme.

Kurátorka: Lucie Rohanová