Materiál 307

10. 2. – 8. 5. 2017

Ateliér malby (místnost č. 307) na pražské UMPRUM umožnil růst mnoha uměleckým osobnostem potkávajícím se na poli malby. V Ateliéru diplomovali malíři jako Filip Dvořák, Markéta Jáchimová, Martin Lukáč, Zuzana Ondroušková, Alžběta Říhová či Jan Zdvořák.
Ale rodí se zde i nová generace, která vystavuje médium malby novým výzvám. Od roku 2010 vede Ateliér malby Jiří ČernickýMarkem Medunou a společně vytváří zázemí k experimentu. Malba dnes již není jen závěsným obrazem, existuje i nezávisle na plátně, v objektech, v instalacích. Jinými slovy v sítích. Malba vystupuje ven, a především komunikuje – s díly jiných, s historií, se společenskými souvislostmi, ale také s jinými médii. Hlavní důraz není dán na samotné plátno, význam se utváří v síti děl, tedy někde mezi nimi. Ateliér je místem, kde se střetávají různé formální i názorové postoje, jejichž pluralita umožňuje neustále živou diskusi. Výstava Materiál 307 ukazuje možnosti, jaké podoby může mít současná malba. Výstava je formulací otázky, co dnes znamená malba. Krása této otázky spočívá v nemožnosti na ni zcela odpovědět.
Vystavující umělci:
Tomáš Alfery, Iveta Bradáčová, Filip Dvořák, Jakub Choma, Markéta Jáchimová, Josefína Klimentová, Martin Kolarov, David Krňanský, Martin Lukáč, Martin Nytra, Zuzana Ondroušková, Kateřina Palešníková, Žaneta Reková, Mark Rohel, Lucie Rubínová, Alžběta Říhová, Gabriela Těthalová, Adam Vít, Alexandrina Yordanová, Aleš Zapletal, Jan Zdvořák.
Kurátoři: Patricie Fexová, Eva Skopalová
DOPROVODNÝ PROGRAM
9. 3. a 5. 4. | 18:00
Speciální komentované prohlídky s kurátorkami výstavy a umělci zdarma k platné vstupence, registrace nutná na rezervace@dox.cz.
19. 4. | 9:00 - 17:00
SOUVISLÁ VRSTVA — konference o současné malbě

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Umění v kapse
SPOLUORGANIZÁTOR: