MODY DEMOKRACIE

14. 11. 2014 – 16. 3. 2015

Masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských režimů v Evropě i jinde ve světě. Zažíváme v posledních letech ústup demokracie? Dochází po dlouhodobém šíření demokracie k opačnému vývoji?

Výstava Mody demokracie vychází z přesvědčení, že už samotné postavení této otázky je formou účasti, zájmu a péče, bez nichž demokracie nemůže dlouhodobě fungovat. Výstava stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Proto výstava předkládá příklady metod a praxí demokracie nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale také z dalších geografických a kulturních oblastí (Jižní Amerika a Asie). Ukazuje tak, jak lokální demokratickou praxi dnes formují globální trendy a naopak, čímž přispívá i k současné diskusi o pojmu nadnárodní a transnárodní demokracie. Na výstavě jsou zastoupena jednotlivá umělecká díla i celé soubory prací různých autorů včetně dokumentace krátkodobých i dlouhodobých projektů, na nichž umělci spolupracují v konkrétních lokalitách s tamními komunitami.

Podle tématu a geografie je výstava členěna do 8 oddílů, přičemž Evropu zastupují příběhy demokracie ve 3 zemích – v České republice (umělecké projekty jako občanské iniciativy v Ústí nad Labem), v Itálii (soužití 3 etnických skupin v autonomní oblasti Jižní Tyrolsko) a na Islandu (pokus o vytvoření nové ústavy demokratickou cestou).

Pro více informací a detailní zobrazení prosím klikněte na fotky.
Vystavující umělci: Adham Bakry (EGY), Štěpánka Bláhovcová (CZ), Libia Castro (ESP) & Ólafur Ólafsson (ISL), Paolo Cirio (ITA), Jiří Černický (CZ), Nicolò Degiorgis (ITA), Department for Public Appearances (CZ), Hannes Egger (ITA), Ulrich Egger (ITA), Harun Farocki (DEU), Julia Frank (ITA), Thiago Gonçalves (BRA), Haukur Már Helgason (ISL), Siggi Hofer (ITA), Peter Holzknecht (ITA), Jakob De Chirico (ITA), Radek Jandera (CZ), Peter Kaser (ITA), Grzegorz Klaman (POL), Zdena Kolečková (CZ), Pavel Kopřiva a Ateliér Interaktivní média FUD UJEP (CZ), Daniel Latorre (USA), Kristina Leko (HR), Todd Lester (USA), Mančaft (CZ), Paolo Mennea (ITA), Monsters (CZ), Gabriela Oberkofler (ITA), Trevor Paglen (USA), Franz Pichler (ITA), Laura Poitras (USA), Pro kompot (CZ), Ebadur Rahman (BGD), Jakub Szczesny (POL), Felipe Targa (COL), Michaela Thelenová (CZ), Sofie Thorsen (DNK), Peter Tribus (ITA), Leandro Viana (BRA).

Hlavní kurátor: Jaroslav Anděl.

Kurátoři italské, české a jihoamerické sekce: Haimo Perkmann, Michal a Zdena Kolečkovi, Daniel Latorre a Todd Lester. 

Výstavu doprovázejí četné akce pro veřejnost, na nichž se podílejí domácí i zahraniční organizace (např. projekt Active Citizenship, Prazelenina a další).

Výstava vznikla v rámci projektu XXX. výstavy Rady Evropy The Desire for Freedom: Art in Europe since 1945, kterou iniciovalo Německé historické muzeum (Deutsches Historisches Museum) ve spolupráci s dalšími evropskými partnery. Projekt je podpořen programem Evropské komise „Culture“ (2007 – 2013).

Partneři projektu The Desire for Freedom: Deutsches Historisches Museum, Berlín / Collegium Hungaricum Berlin / Muzeum Sztuki Wspólczesnej MOCAK, Krakov / Palazzo Reale, Miláno / Eesti Kunstimuuseum - Kumu Kunstimuuseum, TallinnUmjetnicka galerija BiH, Sarajevo / Centrum současného umění DOX, Praha / Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  (Macedonian Museum of Contemporary Art), Thessaloniki

Doprovodný program:

Listopad 2014:

11. 11. | 16h Daniel Latorre: The Wise City – workshop s Danielem Latorrem, americkým průkopníkem digitálního placemakingu

15. 11. | 15h Umělci a demokracie – diskuze s vystavujícími umělci  a kurátory ze 4 kontinentů k zahájení výstavy

18. 11. | 10h Od inspirace ke spolupráci – diskuze o aktivním občanství a o spolupráci mezi samosprávou, školou a místní komunitou

20. 11. | 17h Návštěva Komunitní zahrady Kuchyňka – s Tomášem Uhnákem a dalšími aktivisty o alternativní produkci a distribuci potravin, návštěva KPZ Kuchyňka

22. 11. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba I. – první workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu

22. 11. | 14h Chléb a hry – rodinná výtvarná dílna

23. 11. | 16h Café Liberté: Kvalita potravin v ČR – první diskuze z cyklu Café Liberté se týká kvality potravin v ČR a alternativní produkci a distribuci potravin

24. 11. | 18h Činoherák Ústí: kulturní exkurze – na představení Kráska z Leenane a na podporu divadla v 1. sezóně v novém působišti kina Hraničář

30. 11. | 16h Café Liberté: Činoherák Ústí – o protestech a vzniku nového spolku Činoherák Ústí v prostorách roky uzavřeného kina Hraničář na druhém setkání praktika s teoretikem

Prosinec 2014:  

7. 12. | 16h Café Liberté: Intelektuální vlastnictví – Pátý jezdec infokalypsy – neformální setkání a diskuze o problematice cenzury a omezování šíření informací na internetu 

13. 12. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba II. – druhý workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu

13. 12. | 14h Chleba o dvou kůrkách – rodinná výtvarná dílna

Leden 2015:

17. 1. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba III. – třetí workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu

17. 1. | 14h Chleba o dvou kůrkách – rodinná výtvarná dílna

18. 1. | 16h Café Liberté: Hrozí ztráta nezávislosti státních zástupců? – kulatý diskuzní stůl o připravovaném zákonu o státním zastupitelství.

24. 1. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba IV. – čtvrtý workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu 

24. 1. | 14h Chléb a hry – rodinná výtvarná dílna 

25. 1. | 16h Café Liberté: Tvorba ústavy na Islandu a v ČR – kulatý diskusní stůl, hlavní projev: Birgitta Jónsdóttir, zakladatelka islandské Pirátské strany

Únor 2015:

1. 2. | 16h Café Liberté: Demokratizujme média! – kulatý diskuzní stůl o roli komunitních médií v ČR

6. 2. | 10h Mapování společenských stereotypů IV. – vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ bude řešit téma společenských stereotypů ve vztahu k demokracii

8. 2. | 16h Café Liberté: Filmový dokument mezi uměním a aktivismem – workshop s Ólafurem Ólafssonem a Haukurem Márem Helgasonem, dvěma islandskými umělci zastoupenými na výstavě

14. 2. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba V. – pátý workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu

14. 2. | 14h Chleba o dvou kůrkách – rodinná výtvarná dílna

15. 2. | 16h Café Liberté: Bandcamp vs. EU – kulatý diskuzní stůl o nových možnostech jak nezávisle distribuovat hudbu

22. 2. | 16h Café Liberté: Vize Prahy 7 – kulatý diskuzní stůl s nově zvolenými zastupiteli Prahy 7

Březen 2015:

1. 3. | 16h Café Liberté: Minulost a budoucnost Prahy 7 – kulatý diskuzní stůl o architektuře a urbanismu jedné z nejzajímavějších pražských čtvrtí

8. 3. | 16h Café Liberté: Billboardový smog ve veřejném prostoru – kulatý diskuzní stůl otevírá otázku komu patří veřejný prostor a jaká jsou pravidla jeho provozování

14. 3. | 10h Sobotní workshopy pečení domácího chleba VI. – šestý workshop se členy komunitní zahrady Prazelenina v DOXu 

14. 3. | 14h Chléb a hry – rodinná výtvarná dílna 

15. 3. | 16h Café Liberté: Co ohrožuje demokracii v ČR – kulatý diskuzní stůl ve spolupráci s think tankem Evropské hodnoty

16. 3. | 18h Krize médií v ČR – závěrečná diskuze k výstavě ve spolupráci s iniciativou Vraťte nám stát a s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Vzdělávací program pro školy:

Bourání stereotypů demokracie – vzdělávací program pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ a učitele ZSV, ON, ČJ, D, VV, probíhá po celou dobu výstavy, rezervace nutná na emailu: skoly@dox.cz

Fotografie z vernisáže 13. listopadu 2014.

Partneři výstavy:

 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah odpovídá výlučně autor. Projekt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případová studie „Island: Ústava vzniklá na principech crowd-sourcingu" byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mediální partneři: