Obrazy mysli a obrazy tvoření

30. 5. 2024, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Jaký je vstup na akci? Vstupné na program 180 Kč 

A co členové Klubu DOX? Zdarma (nutná předchozí rezervace přes formulář níže)

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Přednáška inspirovaná obrazy Kamily Ženaté ve výstavě Všechno jako na počátku světa se věnuje otázce, kde v naší mysli vznikají obrazy, jaká je jejich podstata a zda, či do jaké míry, korespondují s podstatou okolní reality. Na této cestě ke kořenům obrazů v našem vědomí se vrátíme k otázce evoluce života a mozku, a pokusíme se nastínit, kdy život začal prožívat vnitřní obrazy a proč. V neposlední řadě se budeme věnovat roli imaginárna v evoluci i našich současných životech.

Prof. Jiří Horáček je přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a vedoucím Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Působí jako výzkumník, psychiatr a psychoterapeut. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium psychedelik, teorii vědomí, zobrazování mozku a nové možnosti léčby u deprese a u existenciální tísně u onkologických nemocných a v paliativní léčbě. Je editorem několika knih a autorem více než 200 vědeckých článků. Prof. Horáček v roce 2022 působil jako koordinátor pro oblast duševního zdraví během předsednictví ČR v Radě Evropské unie (CZ PRES).