Paradox: Co můžou umělci udělat pro umělou inteligenci?

12. 3. 2021, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Diskuzi budeme streamovat živě na Youtube a Facebooku  Centra DOX 
 

Widget CTA

Umělá inteligence je „buzzword“, populární slovo, které stimuluje naši představivost, rozum i emoce. Diskuzí kolem využití nebo zneužití umělé inteligence je čím dál víc. Co konkrétně se mění s jejím nástupem? Do jakých oblastí v blízké budoucnosti zasáhne? Je svět prorostlý umělou inteligencí spíše dystopií, nebo se můžeme těšit na „nové kolegy/ně“, kteří nám pomohou zlepšit svět? A co na to umění? Jaká je role umělců a umělkyň v rozvoji umělé inteligence? Mají stimulovat rozvoj samotné technologie, nebo se mají spíše zaměřit na netechnologické přemýšlení o těchto nových exponenciálních nástrojích? Jak umělá inteligence ovlivní oblast autorských práv? A co takové jemné dovednosti? Kdo pomůže s jejich rozvojem? Jak máme posilovat jejich pozici v rámci rozšířeného pole inteligence, které díky technologiím, jako je umělá inteligence, vzniká? Na tyto a další otázky chceme hledat odpovědi spolu s našimi hosty Lenkou Hámošovou, Ditou Malečkovou a Danielem Sýkorou. Moderuje Sara Polak. 

Hosté:

Lenka Hámošová vystudovala design na Institutu Sandberg v Holandsku. Ve své umělecké praxi aplikuje spekulativní přístup při řešení etických problémů spojených s používáním nejnovějším technologií. Je doktorandkou na pražské FAMU, kde se věnuje otázce využití kreativního potenciálu syntetických médií. Je zakladatelkou a kurátorkou festivalu Uroboros.

Dita Malečková vystudovala filozofii a je doktorkou Informační vědy na FF UK. V rámci své pedagogické činnosti se věnuje otázkám současné filosofie, vizuální kultury, mediální teorie a otázkám využití technologií v umělecké a experimentální praxi. Společně s Jan Tylem realizovala projekt Digitálního filosofa a posléze Digitálního spisovatele ve kterých zkoumali možnosti využití neuronových sítí určených pro generování textů.

Daniel Sýkora vystudoval počítačovou grafiku na ČVUT FEL, kde i působí na katedře počítačové grafiky a interakce jako pedagogický pracovník. Ve své praxi se věnuje výzkumu nových algoritmů, které umožňují výtvarníkům eliminovat opakující se časově náročné postupy s cílem zachování svobody výtvarného projevu. Přednáší o základech a pokročilých metodách digitálního zpracování obrazu.

Moderátorka:

Sara Polak vystudovala archeologii a evoluční antropologii na univerzitě v Oxfordu. Po práci v různých globálních startupech se přeorientovala na popularizaci exponenciálních technologií. Jejím dlouhodobým cílem je přeměnit Českou republiku v globální centrum umělé inteligence.

Partner programu

Nová série akcí Centra DOX s názvem Paradox se zaměřuje na oblast, kde se překrývá umění, vzdělávání, digitální technologie a výzvy, kterým čelí současná společnost. Vzniká jako součást dlouhodobého projektu #Datamaze, který je podporován nadačním fondem Abakus.