Paradox: Kreativní učení v době postcovidové

8. 2. 2022, 17:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kde? Diskuzi budeme streamovat živě v úterý 8. února od 17 hodin na našem FacebookuYouTube.

Diskuze se koná v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

V rámci kulatého stolu se zaměříme na téma kreativního učení a jeho roli v rámci vzdělávání a provozu uměleckých institucí. Kreativní vzdělávání se odlišuje od uměleckého tím, že se neomezuje pouze na výchovu k umění; na zlepšování dovedností a schopností podrobovat si média a tvořit. Kreativní vzdělávání se snaží pracovat s uměním jako médiem vzdělávacího procesu. Školní prostředí prochází a bude procházet změnou. Je důležité aby dostalo více prostoru rozvíjení jemných dovedností, mezioborový přístup, spolupráci. Právě všechny tyto oblasti dokáže podporovat proces učení, který zapojuje metody a přístupy, které můžeme nacházet v umělecké praxi.

Hosté:

Jakub Bakule (Ministerstvo kultury) vystudoval politologii v Hradci Králové a Olomouci. Odborně se zajímá o politickou participaci. Zasloužil se o prosazení konceptu kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy.

Zuzana Demlová (Platforma Uměním, KVAS Jihlava) působí mezioborově v oblastech umění, vzdělávání a komunity. Je spoluzakladatelkou sdružení KVAS, v němž vede projekty zaměřené na veřejný prostor, spolupodílí se na tvorbě koncepcí, metodik a lektoruje ve vzdělávacích projektech jako např. Pilotní projekt Eduzměna na Kutnohorsku, Kreativní partnerství pro Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a mnohé další.

Silvie Šeborová (DeníkN) je autorkou dětských knížek, teoretičkou a kritičkou umění. Dlohodobě působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, které v letech 2015-2019 vedla. V roce 2008 založila portál artalk.cz. Spolupracovala s řadou periodik, v současné době přispívá do Deníku N, Flash Artu a Art + Antiques a připravuje festival Open Studios.