Petr Spielmann: Brno–Praha–Bochum–Brno

9. 11. – 3. 12. 2012

Archiv výtvarného umění se snaží přiblížit rozsáhlou kunsthistorickou
a sběratelskou činnost Petra Spielmanna. Na výstavě uvidíte zejména fotografie expozic, výstavní katalogy, plakáty či fotografie z osobního archivu.
Petr Spielmann se narodil 11. října 1932 v Ústí nad Labem. V 50. letech vystudoval dějiny umění a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Do roku 1959 působil v Městském muzeu v Brně, poté deset let v Národní galerii v Praze. V roce 1969 odešel jako odborný asistent na stáž do Städtische Kunstgalerie Bochum. V Bochumi již zůstal
a v roce 1972 se po smrti historika umění Petera Lea stal ředitelem Musea Bochum.
Tady uspořádal za pětadvacet let přes 350 výstav doprovázených kvalitními katalogy. Jako národopisce jej zajímala kultura a tvorba imigrantů, proto se Museum Bochum jako jedna z mála západních institucí soustředila na umění bývalého východního bloku.
Z českých umělců zde samostatně vystavovali například František Lesák, Josef Šíma, Jiří Seifert, Mikuláš Medek či Jan Koblasa. Díky Spielmannově snaze je ve zdejších sbírkách zastoupeno více než čtyřicet českých umělců (Kupka, Zrzavý, Gutgfreund a další). V prostorách hradu Haus Kemnade Petr Spielmann pořádal pavidelné folklórní festivaly.
Pro Archiv výtvarného umění se stalo hlavním cílem zpracování Spielmannova působení v otevřeném online informačním systému abART.