Pravěk

2. 7. – 2. 8. 2015

Výstava probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění.

Vernisáž: 2. 7. od 18:30h. Součástí vernisáže bude autorské čtení autorů
z okruhu sdružení Pravěk: Radek Valenta, Tomáš Hradilík, Vladimír Tupáček, APV, Karel Schestauber a další.

Neexistuje kolektivní ochrana před zhoubným kolektivním snem krom hlasu individuálního odmítnutí: neozývat se, jak se do nás volá.

                                                                                                                  Václav Jamek

Sdružení Pravěk tiskne a distribuuje texty. Básně, povídky, romány, úvahy. Nelze však říct, že Pravěk vydává knihy, přestože smysl konání je stejný – dostat dílo od autora ke čtenáři.

O vydávání knih nelze mluvit ze dvou příčin, jež by bylo možné nazvat právě „knihy“ a „vydávání“.

První přivádí Pravěk do Poličky. Pravěké výtisky nemají znaky, které obvykle přisuzujeme knihám, nejsou strukturovanými objekty, na jejichž konečné podobě se podílí řada osob (redaktor, korektor, grafik…), nýbrž téměř jen prosté texty ve smyslu výroku Ulise Carrióna („Spisovatel oproti obecně rozšířené představě, nepíše knihy. Spisovatel píše texty.“ ); neprocházejí redakčním procesem, vizuální stránka je buďto eliminovaná nebo bez ambic knižní úpravy, spíše s autorským výtvarným záměrem. Zvláštním způsobem se tak zařazují do oblasti autorských knih.

Druhým důvodem je vydávání. Pravěk si nepřeje naplňovat znaky této činnosti, jak jí rozumí zákon 37/1995 Sb., dodržovat formální strukturu publikace, operovat s autorskými právy, ale především být „firma“. Tedy komerční subjekt a jako takový vstupovat do systému, jehož je vydávání knih pouze součástí, tedy do systému komerční a konzumní kultury. Minimální vstupní omezení (ne fašistická a podobně extrémní propaganda) má zajistit šanci každému dílu, bez nakladatelské selekce, která v posledku vždy bere v potaz prodejnost díla. Pravěk drží náklady na minimu – papír, tisk, které autor snadno pokryje a pak poskytne zařazení do „distra“, tedy cestu ke čtenáři.

Na výstavě budete mít příležitost shlédnout téměř vše, co sdružením Pravěk prošlo od autorů do světa.

Sdružení Pravěk posílá do světa povídky, básně či postřehy. Snaží se zpropagovat okrajové autory a ukázat, že nezávislá a nekomerční tištěná média ještě nezanikla.

Kurátorka: Lucie Rohanová