TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ: Úmysl a trochu náhoda

16. 12. 2016 – 6. 3. 2017

Podtitul výstavy Tomáše Císařovského by možná mohl znít: Všechno, co jste chtěli vidět ze života prezidenta Václava Havla, ale...
Osou výstavy je totiž Císařovského nejnovější desetidílný obrazový cyklus, vznikající od roku 2012 do roku 2016, který originálním způsobem zachycuje různé momenty ze života dramatika, spisovatele, disidenta a našeho prvního porevolučního prezidenta. Ani v této velkoformátové (200 x 150 cm) „životopisné“ sérii nezůstává malíř nic dlužen svému dlouhodobému předsevzetí vracet na uměleckou scénu tradiční malířské žánry jako jsou portrét a historická malba, které syntetizují aktuální zkušenost současného umění s předlouhou tradicí západního malířství.
Havlovský cyklus také v něčem, ale zcela jinak a nově, navazuje na legionářský a masarykovský cyklus, kterými se Císařovský proslavil na konci 80. let, kdy se stal jednou z nejvýraznějších osobností právě nastoupivší postmoderní generace. Obrazy z naší československé historie se pak v různých periodách pravidelně objevovaly v Císařovského práci, ať už se zaměřil na momenty z období druhé světové války, z 50. let nebo z normalizace.
Havlovské téma malíř ovšem nezpracoval jen v obrazech, ale také v mnohočetné sérii prací na papíře, kdy technikou lavírované tuše rozkrývá řadu dalších momentů ze života pana prezidenta, a to v časovém oblouku od dětství až po závěr života. Ve svém úhrnu jde tedy o svéráznou, překvapivou a atraktivní obrazovou havlovskou „kroniku“, která je určena všem, kdo se dokážou podívat na svět s nadhledem a otevřenou myslí.
Kurátor: Martin Dostál
Malíř Tomáš Císařovský (1962) se od počátku své tvorby věnuje především olejomalbě. Jeho obrazové cykly s historickým či společenským přesahem jako např. Z deníku dědy legionáře o anabázi československých legionářů na Rusi, portrétní série „zrestituované“ české šlechty nazvaná Bez koní, portréty tělesně postižených z konce let 90. či cyklus obrazů Promlčená doba, zachycující esa normalizační popmusic, se prolínají s intimní vrstvou malířovy práce — s obrazy ze soukromí. Díla Tomáše Císařovského byla vystavena na samostatných a skupinových výstavách v řadě domácích i zahraničních galerií.
www.cisarovsky.cz
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Umění v kapse
Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě HAVEL a Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda.
RODINNÉ PROGRAMY
Obraz člověkaCo vyjádří člověka lépe – pečlivě namalovaný obraz, nebo pečlivě vybraná fotografie?
Komentovaná prohlídka
Čtvrtek 2. 2. | 18h
Komentovaná prohlídka s umělcem Tomášem Císařovským zdarma k platné vstupence, registrace nutná na rezervace@dox.cz.