Umělci po škole!

3. – 12. 6. 2022

Otevřeni jsme všemu,
v tuto dobu i vám

pondělí:
Zavřeno
úterý:
Zavřeno
středa:
12.00 – 18.00
čtvrtek:
12.00 – 18.00
pátek:
12.00 – 18.00
sobota:
12.00 – 18.00
neděle:
12.00 – 18.00

Výstavu můžete navštívit v auditoriu v budově B.

Vstupenku na všechny probíhající výstavy si můžete zakoupit i online.

Centrum současného umění  DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Výstava školních projektů založených na participaci současných mladých umělkyň a umělců Umělci po škole! je logickým vyústěním několikaměsíčního procesu.

Učitelky a učitelé výtvarné výchovy ze základních škol Prahy 7, 10 a 22 si při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? prostorách Studia DOX pravidelně vyměňovali zkušenosti například na to, jak v hodinách žáky motivovat nebo jaké jim nabízet aktuální podněty k tvorbě. Postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stalo téma: Komunikace – vztah a dialog

Na přípravná setkání byli pozváni také umělci a umělkyně - většinou mladí absolventi pražských uměleckých škol, kteří se následně pustili do práce s dětmi přímo ve školách. Tvůrci z nejrůznějších uměleckých oborů (malba, fotografie, konceptuální tvorba, grafika a ilustrace, intermédia, divadlo) vyučujícím a dětem nabídli svůj pohled, oblast tvorby i médium a společně postupně přicházeli na to, jak téma uchopit právě s jejich specifickou třídní skupinou. 

To, co se projektem Umělci po škole! prolínalo jako červená nit, byla společná dohoda, že dokonalý výstup - dílo - není jejich cílem. Cílem byl společný zážitek a radost ze společné tvorby.  

Participující umělci a umělkyně: Timur Aloev, Štěpánka Bláhovcová, Olivia Fantúrová, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Eva Jiřička, Olga Krykun, Nikola Rácová, Jakub Růžička, Tereza Sýkorová, Lenka Štěpánková a Václav Wortner

Vedoucí projektu a kurátorka výstavy: Romana Bartůňková