Zásadní Xenakis

5. 11. 2019, 19:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? 400 Kč základní vstupné | 200 Kč studenti, senioři, ZTP  | Sezení volné

Multifunkční sál DOX+
Poupětova 3, Praha 7
Ukázat na mapě

Orchestrální díla Iannise Xenakise

Koncert Zásadní Xenakis zazní v podání mezinárodního symfonického orchestru mladých ONO - Ostrava New Orchestra, který byl založen v roce 2017 pro potřeby festivalu Ostravské dny a motivován nutností interpretovat hudbu dneška. Součástí orchestru jsou mimo jiné mladí čeští hudebníci, kteří mají jedinečnou a neopakovatelnou příležitost spolupracovat se svými zahraničními kolegy na poli soudobé hudby.

V rámci formátu koncertu, složeného ze skladeb jediného skladatele, půjde opět o unikátní počin, podpořený virtuózními výkony sólistů ze zahraničí. Představíme orchestrální kompozice v Evropě jednoho z nejdůležitějších a nejvlivnějších skladatelů 2. poloviny 20. století (a také architekta) Iannise Xenakise, jeho tři zásadní orchestrální díla, která v Praze nikdy nebyla provedena. 

Orchestr ONO bude složen z mladých hudebníků (18 – 30 let) z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Španělska, Švýcarska, Itálie a Rumunska.

Obsazení:
ONO - Ostrava New Orchestra (mezinárodní)
William Lang, trombon (New York)
Holger Falk, baryton (Frankfurt)
Tamás Schlanger, perkuse (Budapešť)
Petr Kotík, dirigent (New York / Ostrava)

Program: 
Troorkh (1991)
Ais (1980)
Ata (1987)

Iannis Xenakis (1922–2001) byl skladatelem řeckého původu, celý svůj umělecký život však prožil ve Francii, kam uprchl před pronásledováním za účast v povstání za druhé světové války. Jakožto vystudovaný stavební inženýr působil v Paříži nejprve jako asistent v ateliéru architekta Le Corbusiera, kde se posléze významně podílel na některých architektonických návrzích a realizacích. Do světa hudby vstoupil jako outsider bez patřičného vzdělání a zázemí, aby se během několika let stal jedním z nejvlivnějších a nejoriginálnějších tvůrců. Xenakisův přístup k hudbě se nápadně lišil od koncepcí jeho současníků, zpravidla roz- víjejících postwebernovský idiom či obecně nějakou hudební tradici. Více než myšlenkový svět Evropy posledních staletí Xenakise zajímali předsokratovští antičtí filosofové. Inspirovala ho matematika, fyzika a přírodní procesy, hudba pro něj byla především zvukovou syntézou v nejobecnějším smyslu a uvažoval o ní v kategoriích hustoty, spojitosti či nespojitosti, poměru periodické (tónové) komponenty a šumu a v podobných „nehudebnických“ termínech. Tomu odpovídá radikálně nový výraz Xenakisovy hudby: je syrově objektivní, nepsychologizující, nezávislá na tradičních formách. 

O skladbách:

Troorkh, skladba postavená především na monorytmických klastrech celých orchestrálních sekcí. Nesmírně náročný sólový part se vůči orchestru, působícímu dojmem statické mohutnosti, prosazuje už v základní materiálové rovině: nejen hlasitostí a rozsahovými extrémy, ale rovněž hojnými glissandy spojenými do pohyblivých melodických linií. 

Ais je dvojkoncert pro baryton, bicí a velký orchestr a patří k nejvýznamnějším Xenakisovým orchestrálním skladbám. Sólový baryton přeskakuje mezi nejvyšší, hystericky exaltovanou polohou a nejhlubším rejstříkem, v němž se odehrává deklamace antických textů. Exponovaný part bicích je pak typickým příkladem Xenakisova zacházení s bicími nástroji, které má svým charakterem blízko k některým archaickým a etnickým hudebním projevům.

V kompozici Ata pracuje Xenakis se zvukovými komplexy vycházejícími z architektonického projektování: ve své metodě užívá matematické principy včetně Gaussova rozložení, Markovových řetězců, teorie her nebo teorie pravděpodobnosti, jejichž pomocí vytváří masové zvukové struktury.

O účinkujících: 

Trombonista William Lang pochází z Long Islandu, je aktivní hráč, skladatel, improvizátor. Kromě pedagogického působení v NYC a Bostonu hraje v nejrůznějších seskupeních všech stylů, od avantgardy a klasiky po salsu a komorní nezávislý pop (indie). Je také členem Brooklyn Brass a Boston Microtonal Society, kde zkoumá otázky intonace a techniky na žesťových nástrojích.

Holger Falk se jako sólista představil již na pódiích mnoha evropských operních domů. Časopis Opernwelt jej zařadil mezi "intelektuálně a hlasově nejflexibilnější zpěváky na německých pódiích", kromě toho je považován za jednoho z mála autentických interpretů Xenakisových náročných barytonově-kontratenorových partů. V Ostravě se poprvé představil na NODO 2016, jako sólista v opeře Oresteia Iannise Xenakise.

Perkusionista Tamás Schlanger se již během studií na Akademii Ference Liszta v Budapešti podílel na řadě koncertů a nahrávek proslulé Amadinda Percussion Group. V současnosti hraje s předními maďarskými ansámbly současné hudby, je rovněž členem mezinárodní Ostravské bandy či slovenského Quasars Ensemble. Spolupracoval s osobnostmi jako Steve Reich, Peter Eötvös, György Kurtág nebo Kaija Saariaho.

Petr Kotík je nezávislým skladatelem a hudebníkem. Jeho aktivity byly vždy vedeny úsilím vyrovnat se s otázkami hudby dneška a reagovat na kontext a směr, kterým se ubírá umění dnes. Je znám jako zakladatel a iniciátor ansámblů (např. Musica viva Pragensis, QUaX Ensemble, S.E.M. Ensemble, Ostravská banda, ONO) a řady projektů (např. Festival hudby výjimečných délek, Ostravské dny, NODO / Dny nové opery Ostrava, Beyond Cage Festival). Je autorem symfonického, komorního i operního díla, působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby. V roce 2017 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.