Ztracen v...

13. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Otevřeni jsme všemu,
v tuto dobu i vám

pondělí:
Zavřeno
úterý:
11.00 – 19.00
středa:
11.00 – 19.00
čtvrtek:
11.00 – 19.00
pátek:
11.00 – 19.00
sobota:
11.00 – 19.00
neděle:
11.00 – 19.00

Vstupenku na všechny probíhající výstavy si můžete zakoupit i online.

Centrum současného umění  DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Výstava je prodloužena do 29. ledna 2023.

Vladimír Doležal (1946–2017) byl respektovaný restaurátor středověkých nástěnných i deskových maleb a současně takřka neznámý malíř – přitom jeden z nejprogresivnějších ve své generaci. Byl radikální ve volbě materiálů, technik i námětů, s jeho radikálností se však pojila jemnost a přemýšlivost – promyšlenost každého uměleckého činu.

Jako nejen teoretický, ale především praktický znalec evropské výtvarné tradice chápal hluboce smysl figurativního obrazu, jenž je representací archetypálních fenoménů lidského bytí. Doležal rozuměl staleté významové náloži jednotlivých postojů a gest a dokázal ji propojit s reflexí nejnovějších výtvarných proudů abstrakce a konceptu. Jeho velkým tématem i doslova pracovním nástrojem byla především apropriace různých nalezených předmětů a obrazů. Záměrně nevolil reprodukce známých výtvarných děl, jako např. Jiří Kolář, nebo náměty nějak provokativní. Jeho materiálem byly plakáty, reklamní letáky, makulatura, kusy krabic… svět ve své banalitě a špíně, Doležal mu však věnoval laskavou pozornost, svými zásahy jej po svém dovypravoval, a tak proměňoval.

Specifickou oblastí jeho abstraktní tvorby byla práce s čárou, a to na několika rovinách.

V často bohatě propracovaných pásovaných plochách rozehrával širokou škálu významů od aluzí na vrstvící se linie horizontu po prvotní hledání řádu vně nahodilosti.

Linie pro něj též symbolizovala řádek tištěného textu. S horizontálně uspořádanými čarami pracoval v mnoha svých autorských knihách.

Ty mají v jeho tvorbě mimořádný význam – byl jedním z mála tvůrců nejen českých, ale i světových, kteří se jimi zabývali soustavně. Podnikal zásahy do knih už existujících, často pracoval na pomezí knihy a skicáku nebo objektu. Kniha vnáší do jeho tvorby čas. Je průsečíkem statické vizuality a dynamiky příběhu. Výtvarník a kurátor Jiří Hůla o něm napsal:

Vladimír Doležal se pohybuje v nejistém mezi-prostoru, mezi přijetím a odmítnutím. Rozkrývá mechanismus lží, polopravd a manipulací a jakoby mimochodem objevuje krásu i tam, kde by podle všeho být neměla.

Kurátoři: Leoš Válka, Otto M. Urban, Michaela Šilpochová, Lucie Rohanová