Role (v) umění - stálá nabídka vzdělávacích programů

30. 9. 2015 – 28. 12. 2020

Stálá nabídka vzdělávacích programů centra DOX.

Je umění ztráta času? Co vlastně „umí“ současné umění? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá nově připravená stálá nabídka vzdělávacích programů centra DOX.

Cyklus vzdělávacích programů chce otevřít potenciál současného umění v jeho rozmanitých podobách. Samotné nabídce předcházela úvaha o tom, co je současné umění a jak tuto zkušenost/vědomost/pocit předat dál. Vznikl koncept několika programů, které přiblíží pluralitu současného umění, pro umění obecně tak typickou a pro výchovný proces nenahraditelnou. Pro zjednodušení výchozí situace byly zvoleny dvě metody. První, inspirovaná psychologií a světem deskových/počítačových her, představuje formát rolové hry, v rámci které je na současné umění nahlíženo nejen z různých úhlů pohledu, ale především jinými způsoby myšlení. Druhou je metoda kritického hraní, která prezentuje pro současnost zásadní témata a myšlenky, které by měly být přirozenou součástí naší každodennosti. 

Výsledkem je čtveřice základních programů, v rámci kterých se žáci a studenti učí čtyřem zásadním rolím objevujícím se v oblasti vizuálního umění:

divák (program Umění v kapse)

umělec (program S kůží na trh)

kurátor (program DJ Kurátor)

architekt (programy Pohádka o továrně a Prostor k manipulaci)

Tím, že v jednotlivých vzdělávacích programech rozvíjíme klíčové kompetence nad rámec samotného umění, je role pedagogů při těchto programech zásadní; v jejich moci je zapracovat nabízené živé podněty při dalším školním vyučování. Hlavní důraz je kladen na schopnost kritického myšlení, která kombinuje klíčové kompetence k učení, komunikaci a k řešení problémů. Právě schopnost kriticky přemýšlet nejen o umění je zásadní pro přípravu na profesní a občanské role. Vzdělávací programy kombinují pak interaktivní setkání s uměleckými díly, různé výtvarné, dramatické, literární dílny a aktivity s pracovními listy. Lektory programů jsou absolventi a studenti pedagogických a uměleckých škol vyškolení v oboru galerijní animace.

Více informací o tom, jak programy co nejlépe využít v rámci výuky či jak je zapracovat do Školního vzdělávacího programu, naleznete v dokumentu Podklady pro pedagogy.

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.