ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – pedagogický workshop I.

31. 3. 2016, 10:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě Duše peněz

V rámci projektu ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba ad. Projekt obsahuje 2 workshopy, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce, katalog k vybrané výstavě a vzdělávací program pro Vaši skupinu ZDARMA.

Projekt je určen učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

Program:

9.30 – 10h

Registrace účastníků 

10 – 11.30h

Nakupuji, tedy jsem

 

Multimediální výstavní projekt Duše peněz zkoumá způsob a důsledky toho, jak fungování současného (celosvětového) ekonomického modelu vytváří kategorie „vítězů“ a „poražených“ v závislosti na tom, kterou část ekonomického spektra lidé zaujímají, a především na tom, jak „dobří“, „špatní“, „úspěšní“ či „selhávající“ spotřebitelé jsou.

Přednáška a workshop Salima Murada, politologa vyučujícího na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, se bude ptát po konzumní povaze naší doby. Je jejím étosem nakupování? Je i česká společnost společností konzumní spíše než čímkoliv jiným? Co nám přináší život v éře globalizace? Jaké výhody a jaká ohrožení a úzkosti s sebou nese to, že nejsme schopni dohlédnout globálních důsledků svých lokálních aktivit? Máme nekonečně možností vybírat si, ale máme také možnost si nevybrat? Přednáška a workshop budou vycházet zejména z prací Barbary Kruger (Nakupuji tedy jsem) a Zygmunta Baumana (Teorie konzumní společnosti).

Vede nutně spotřeba v éře konzumu k egoismu? K zamilování se do sebe samých? Dokonce do té míry, že ani nemáme děti a jako společnost vymíráme? Spojuje společnost konzumu "estetika" spíše než "etika"?

 

11.30 – 12h

Občerstvení

 

12 – 14h

Vzdělávací program k výstavě Duše peněz dle výběru – rozdělení do dvou skupin:

S kůží na trh 

Výstava Duše peněz představuje díla a projekty řady zahraničních i českých umělců, ale i některé současné světové experimenty a iniciativy, které nabízejí – pokud ne reálnou alternativu neudržitelné ekonomiky založené na trvalém růstu – alespoň velmi potřebnou změnu perspektivy. Může i jen naše představivost změny ovlivnit naše „teď a tady“? Ve vzdělávacím programu v kůži umělce společně zmapujeme téma peněz, ale při následné interaktivní prohlídce výstavy už budete konfrontováni s vlastními postoji a hodnotami. Co v nás probouzí obrazy a slova o „duši a penězích“? A čeho a jak si ceníme? V závěrečném výtvarném / konceptuálním workshopu navrhnete a představíte už jako „umělecké skupiny“ možné projekty, které by pomohly bojovat, upozornit, zpestřit.  Vše sice v uvozovkách, ale se skutečným dopadem na vaši imaginaci. Program povede Jiří Raiterman (DOX).

DJ Kurátor

Kurátor je v uměleckém provozu tou postavou, která vytváří příběh umění – příběh obrazů. Vytváří souvislosti a generuje informace o dílech a jejich autorech. Multimediální výstavní projekt Duše peněz zkoumá to, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu, na kterém se podílejí v obrovské míře i všechna obrazová média. Pochopení této skutečnosti může výrazně ovlivnit naše každodenní fungování v dnešním světě. Cílem vzdělávacího programu připraveného v rámci této výstavy je podívat se na současnou technologii a média jako na nástroj, který umožňuje kolektivní vytváření obrazu a vyprávění příběhů, ale i jejich manipulaci. Stanete se v něm s pomocí digitálních tabletů kurátory vlastního příběhu.  Program povede Michal Kučerák (DOX). 

14 – 14.15h

Krátké občerstvení

14.15 – 15h

Závěrečná diskuse a hodnocení

Společně budeme reflektovat materiál výstavy a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Zaregistrujte se zde.

Více informací o projektu:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104

Výstava Duše peněz je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  


Partneři výstavy:    


Mediální partneři výstavy: