ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.

22. 3. 2018, 10:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě Daniel Pešta: DeTermination 

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba atd. Projekt obsahuje 2 workshopy, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce, katalog k vybrané výstavě a vzdělávací program pro Vaši skupinu ZDARMA.

Projekt je určen učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

PROGRAM:

9.30 – 10h

Registrace účastníků

10 – 12:15

S kůží na trh

Vzdělávací program k výstavě Daniel Pešta: DeTermination

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Vzdělávací program dává prostor vyjadřovat se k neobvyklým tématům skrze zkoumání Peštovy „verze umělce“; jeho motivace, fascinace i frustrace. Daniel Pešta ve své tvorbě otevírá otázky sociálního a genetického předurčení a jako výrazná tvůrčí osobnost se dostává často k hranici toho, co považujeme za „normální“.

 A co my? Co nás fascinuje? Jaké máme problémy, co nás trápí a co s tím chceme a můžeme dělat? V programu hledáme od úvodní aktivity význam slov jako „svoboda“, „odvaha“ nebo „protest“. V následné prohlídce výstav se dostáváme více do hloubky a sbíráme materiál k vlastnímu „uměleckému“ vyjádření. Co dáte vědět vy o aktuální přítomnosti a vašem světě? Pojďte s kůží na trh. Program povede Jiří Raiterman (DOX).

12:15 – 13h

Občerstvení

13 – 15:30

Doma a jinde

Zážitkový workshop Post Bellum v rámci výstavy Daniel Pešta: DeTermination


Zážitkový workshop pro učitele využívá metod výchovné dramatiky a umožňuje účastníkům na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat skrze dějiny 20. století témata, která jsou dodnes aktuální. Československo, 30. léta 20. století. Společenská atmosféra se mění a spolu s ní i život mladé dívky Evy. Jaké možnosti se před ní otevírají v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně? Workshop ukazuje vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Ukazuje fenomén uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.


Součástí workshopu je i metodický rozbor programu, který umožňuje nejen program následně samostatně zrealizovat, ale i vyzkoušet si aplikaci použitých metod v praxi. Program povedou lektorky Anežka Navrátilová, Jitka Míčková (Post Bellum).

15:30 – 16h

Závěrečná diskuse a hodnocení s malým občerstvením

Společně budeme reflektovat materiál výstavy i podněty z workshopů a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, IT, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).

Zaregistrujte se zde.

Více informací o projektu:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104