Škola v DOXu / DOX ve škole – Pedagogický workshop II.

15. 10. 2015, 10:00

Projekt Škola v DOXu / DOX ve škole nabízí školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce na témata kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva ad. V rámci projektu máte možnost zúčastnit se 1 nebo 2 workshopů, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám metodické materiály k následné práci ve výuce, volný vstup pro vaši skupinu na vzdělávací program a katalog k vybrané výstavě zdarma. Těšíme se na zpětnou vazbu a případnou dlouhodobější spolupráci.

Projekt je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova.

Pedagogický workshop II.

 

Program:

9.30 – 10h

Registrace účastníků

10 – 11.30h

Rizika a naděje sdílení

Výstava Skvělý nový svět srovnává modely fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Tři literární tituly předpovídaly různým způsobem neveselé vize budoucnosti, avšak ani jeden z autorů si nedovedl představit intermediální propojení lidí napříč celou planetou, které povede k téměř neomezeným možnostem sdílení informací. 

Jaké jsou efekty snadného sdílení informací skrz mediální sítě? Jaká jsou jeho pozitiva a negativa? Může mít snadnost sdílení informací vliv na šíření nenávisti? A jakou roli hraje snadné sdílení v šíření podvodných zpráv - tzv. hoaxů? O tom s Lukášem Houdkem z vládního projektu HateFree Culture.

11.30 – 12h

Občerstvení

12 – 14h

Vzdělávací program k výstavě Skvělý nový svět dle výběru – rozdělení do dvou skupin:

S kůží na trh 

Literární fikce minulého století – Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) – významně inspirují další a další umělce, kteří prostřednictvím svých děl nastavují zrcadlo současnosti. Jaká je naše přítomnost? Kdo ji vytváří? A nakolik ji můžeme ovlivnit my teď a tady? Pohled do zrcadla nastaveného umělci není nejveselejší. O to důležitější je uvědomit si, co opravdu chceme a o co naopak nechceme přijít. Ve vzdělávacím programu proto začneme v roli umělce u sebe. Ze svého portrétu postupně a dílem společně vytvoříme obraz společnosti: v hlavní roli vy, výstava Skvělý nový svět a interakce s aktuálními tématy (nejen umění).

DJ Kurátor

Kurátor je v uměleckém provozu tou postavou, která vytváří příběh umění – příběh obrazů. Vytváří souvislosti a generuje informace o dílech a jejich autorech. Výstava Skvělý nový svět si klade otázku, nakolik se dystopické vize tří literárních velikánů 20. století stávají skutečností. Technologie se ukazuje jako silný nástroj negativního vlivu mocenských struktur na společnost. Cílem vzdělávacího programu je podívat se na současnou technologii z pozitivního hlediska – podívat se na ni jako na nástroj, který umožňuje kolektivní vytváření obrazu a vyprávění příběhů. V tomto programu se s pomocí digitálních tabletů stanete kurátory příběhu – vize naší budoucnosti.

14 – 14.15h

Krátké občerstvení

14.15 – 15h

Závěrečná diskuse a hodnocení

Společně budeme reflektovat materiál výstavy a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Zaregistrujte se zde.


Více informací o projektu:

Lucie Laitlová

lucie@dox.cz

776 302 003
Projekt Skvělý nový svět je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.