#DATAMAZE: Datový stín


Vzdělávací program je součástí projektu #DATAMAZE – Datové bludiště

Téma: soukromí a bezpečnost na internetu, metadata

Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Cílem programu DATOVÝ STÍN je mluvit a reflektovat se žáky to, jaká data tvoří např. prostřednictvím sociálních sítí, messengerů nebo video streamingových služeb a jestli si uvědomují, kdo je může najít a k čemu je může využít. Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení - data jsou všudypřítomná a lehce použitelná. 

Organizace Tactical Tech v jednom ze svých projektů pracuje s termínem tzv. digitálního stínu - tedy dat, která tvoříme svým pohybem a spoluúčastí v internetové síti, ale neuvědomuje si to.  Jsou to různá data (tzv. metadata), která vznikají často i s naším souhlasem, ale bez účasti našeho vědomí. Dalo by se říct, že jsou z naší strany nezáměrně tvořena. Jedná se například o informaci, kdy a jakým zařízením jsem pořídil fotografii, o využití mobilního telefonu nebo může jít o záznamy o tom, co jsem hledal nebo kupoval na internetu. Od uvažování o těchto datech, tedy takových, která sami přímo negenerujeme, je již pak jenom krůček k uvažování o těch, která jsou výsledkem naší činnosti v digitálním světě (tzv. obsah). 

Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný workshop. 

Doporučujeme zařadit program do výuky OV/ZSV, ČJ, mediální výchovy


Délka programu: 120 min


Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ                


Cena za program: ZDARMA + vstupné do expozice


Vstupné: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Partner projektu
DOX Prague, a.s