Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Jak? Program vám připravíme naživo přímo v DOXu, nebo připravíme online verzi.

Pro koho? Pro širokou veřejnost | žáky ZŠ a studenty SŠ

Jak dlouho trvá? 90–120 min 

Co budete potřebovat? V online variantě počítač připojený na internet s mikrofonem a kamerou.

Pro kolik osob? 4–8 účastníků pro jakoukoli jinou skupinu než školní | 5–20 účastníků pro školní skupinu

Kolik stojí? 1200 Kč/skupina | 900 Kč/školní skupina nebo 90 Kč/student při počtu 11 a více účastníků, pedagogové zdarma 

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem
 

Widget CTA

Internet a zejména sociální sítě aktivně pracují s fenoménem popularity. Čím více lajků, followerů, tweetů, příspěvků, blogů, fotek… tím větší důvěra lidí k digitální identitě. Od přelomu tisíciletí je prudký rozvoj internetu definovaný uživatelským obsahem. Tato skutečnost nastolila nová pravidla ve světě popularity. Internet na jedné straně demokratizoval přístup ke sdělovacím prostředkům, na druhou stranu spustil lavinu obsahu, který je náročné kontrolovat a který často překračuje jak hranice naší představivosti, tak našeho chápání. Internet nás nepřestává udivovat, ale zároveň i rozhořčovat. Software, který je tvořen systematickými vzorci, se zde míchá s lidskou nevyzpytatelností.

V tomto digitálním světě může být ale všechno „fake“. Jsme zde více obklopováni nejen přetvářkou a klamem, které produkují sami lidé, ale vzniká také úplně nová realia. Realita tvořená světem syntetických médií, která nás staví před nové otázky a výzvy. Jaké má ale místo faleš ve světě, kam nedosáhne internet? Make-up zkrášluje, nebo maskuje? A jak to máme my sami? Kdy lžeme a kdy zkreslujeme?

Cílem vzdělávacího programu je zamyslet se studenty nad významem přetvářky v našem životě. Důkladně prozkoumáme termín „fake“, abychom lépe připravili své kritické myšlení na realitu, ve které bude stále těžší a těžší rozlišit mezi pravým a falešným, skutečným a syntetickým.

Klíčová slova: fake, influencer, syntetická realita, kritický design

Překvapte rodinu i kamarády a připravte jim netradiční odpoledne nebo poznejte své kolegy v jiných rolích – tento program si můžete objednat jako rodinný workshop či teambuilding. Více informací

Partner projektu