Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Jak? Program vám připravíme naživo přímo v DOXu, nebo připravíme online verzi.

Pro koho? Pro širokou veřejnost | žáky 7. až 9. tříd ZŠ, studenty SŠ

Jak dlouho trvá? 90–120 minut

Co budete potřebovat? V online variantě počítač připojený na internet s mikrofonem a kamerou, 2 listy papíru A4, nůžky

Pro kolik osob? 4–8 účastníků pro jakoukoli jinou skupinu než školní | 5–20 účastníků pro školní skupinu

Kolik stojí? 1200 Kč/skupina | 900 Kč/školní skupina nebo 90 Kč/student při počtu 11 a více účastníků, pedagogové zdarma

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem
 

Widget CTA

Vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset/nastavení mysli

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje účastníky s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu zakusíte, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

Program rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a pracuje se schopností překonávat překážky – v učení se i v ostatních oblastech života. Je vhodný také pro studenty, kteří se chystají na přijímací nebo maturitní zkoušky.

Překvapte rodinu i kamarády a připravte jim netradiční odpoledne nebo poznejte své kolegy v jiných rolích – tento program si můžete objednat jako rodinný workshop či teambuilding. Více informací