Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 7. až 9. tříd ZŠ a SŠ, jakékoli jiné skupiny

Jak dlouho trvá? 90–120 min

Co k tomu účastník potřebuje? Počítač připojený na internet s mikrofonem a kamerou, 2x papír A4 a nůžky

Pro kolik osob? 5–20 (možnost konzultace s lektorem)

Kolik stojí? 900Kč/skupina, nebo 90 Kč/účastník při počtu 11 a více osob | pedagogové zdarma

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem
 

Widget CTA

Vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset/nastavení mysli

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování, přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje studenty s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu studenti zakusí, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

Program rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a pracuje se schopností studentů překonávat překážky v učení se i v ostatních oblastech života. Je vhodný také pro ročníky, které se chystají na přijímací nebo maturitní zkoušky.

Tento program si můžeme objednat i jako teambuilding nebo rodinný workshop. Je k tomu zapotřebí 4–8 dospělých nebo dětí od 12 let. Cena za skupinu je 1200 Kč. Více informací