#Datamaze: Datový stín

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ  | pro min. 10 osob | vhodný doplněk výuky mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ

Jak dlouho trvá? 120 min 

Kolik stojí? 500 Kč/skupina
(800 Kč/skupina v cizím jazyce)
+ vstupné do expozice 60 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma  

Kolik osob? Minimálně 10, maximálně 25 | při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dva paralelní programy   

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Storno? Zrušení objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek 500 Kč

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Tento program si můžeme objednat i jako teambuilding nebo rodinný workshop. Je k tomu zapotřebí 4–8 dospělých nebo dětí od 12 let. Cena za skupinu je 1200 Kč. Více informací

Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Cílem programu Datový stín je mluvit a reflektovat se žáky to, jaká data tvoří např. prostřednictvím sociálních sítí, messengerů nebo video streamingových služeb a jestli si uvědomují, kdo je může najít a k čemu je může využít. Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení – data jsou všudypřítomná a lehce použitelná. 

Organizace Tactical Tech v jednom ze svých projektů pracuje s termínem tzv. digitálního stínu – tedy dat, která tvoříme svým pohybem a spoluúčastí v internetové síti, ale neuvědomuje si to.  Jsou to různá data (tzv. metadata), která vznikají často i s naším souhlasem, ale bez účasti našeho vědomí. Dalo by se říct, že jsou z naší strany nezáměrně tvořena. Jedná se například o informaci, kdy a jakým zařízením jsem pořídil fotografii, o využití mobilního telefonu nebo může jít o záznamy o tom, co jsem hledal nebo kupoval na internetu. Od uvažování o těchto datech, tedy takových, která sami přímo negenerujeme, je již pak jenom krůček k uvažování o těch, která jsou výsledkem naší činnosti v digitálním světě (tzv. obsah). 

Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný workshop. 

Téma: soukromí a bezpečnost na internetu, metadata

Vzdělávací program je součástí projektu #DATAMAZE

Partner projektu