#Datamaze: Datový stín

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Jak? Program vám připravíme naživo přímo v DOXu, nebo připravíme online verzi.

Pro koho? Pro širokou veřejnost | studenty 2. stupně ZŠ a SŠ (vhodný doplněk výuky mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ)

Jak dlouho trvá? 90–120 min

Co budete potřebovat? V online variantě počítač připojený na internet s mikrofonem a kamerou.

Pro kolik osob? 4–8 účastníků pro jakoukoli jinou skupinu než školní | 5–20 účastníků pro školní skupinu

Kolik stojí? 1200 Kč/skupina | 900 Kč/školní skupina nebo 90 Kč/student při počtu 11 a více účastníků, pedagogové zdarma 

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Widget CTA

Překvapte rodinu i kamarády a připravte jim netradiční odpoledne nebo poznejte své kolegy v jiných rolích – tento program si můžete objednat jako rodinný workshop či teambuilding. Více informací

Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Cílem programu Datový stín je mluvit a reflektovat se žáky to, jaká data tvoří např. prostřednictvím sociálních sítí, messengerů nebo video streamingových služeb a jestli si uvědomují, kdo je může najít a k čemu je může využít. Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení – data jsou všudypřítomná a lehce použitelná. 

Organizace Tactical Tech v jednom ze svých projektů pracuje s termínem tzv. digitálního stínu – tedy dat, která tvoříme svým pohybem a spoluúčastí v internetové síti, ale neuvědomuje si to.  Jsou to různá data (tzv. metadata), která vznikají často i s naším souhlasem, ale bez účasti našeho vědomí. Dalo by se říct, že jsou z naší strany nezáměrně tvořena. Jedná se například o informaci, kdy a jakým zařízením jsem pořídil fotografii, o využití mobilního telefonu nebo může jít o záznamy o tom, co jsem hledal nebo kupoval na internetu. Od uvažování o těchto datech, tedy takových, která sami přímo negenerujeme, je již pak jenom krůček k uvažování o těch, která jsou výsledkem naší činnosti v digitálním světě (tzv. obsah). 

Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný workshop. 

Téma: soukromí a bezpečnost na internetu, metadata

Partner projektu