Příběh Centra DOX

Minulost

Na nově rozparcelované Osadní ulici v pražské čtvrti Holešovice postavil stavitel Antonín Žižka továrnu na stroje pro firmu Rossemann a Kühnemann. V roce 1901 přibyly dílny a kancelářská budova, kovárna a kolna na barvy a oleje. Budovy měly typický průmyslový vzhled – vysoká okna zaklenutá oblouky, na fasádách se střídaly plochy neomítnutých cihel s omítkou. Původně přízemní administrativní dům na rohu ulic Poupětovy a Osadní č. p. 79 rozšířil o nástavbu zakončenou trojúhelníkovým štítem se segmentovým oknem v roce 1920 stavitel Josef Karhan. 

Firma Rosseman & Kühnemann následně založila továrnu na vagony a lokomotivy v Praze-Radotíně pod obchodní značkou Ferrovia  a holešovická továrna následně několikrát změnila majitele. Od roku 1925 zde krátce sídlila firma Miloš Bondy, továrna letadel Avia. V roce 1928 ji zakoupila firma Antonín Páv, závody zámečnické a instalatérské. Kancelářský dům na nároží přestavěl František Troníček, stavbyvedoucí firmy Nekvasil, nad traktem v Osadní ulici přistavěl patro se střešní terasou. Do roku 1930 projektovala Nekvasilova firma adaptace areálu pro firmu Páv, včetně nástavby patra nad dílnami do Poupětovy ulice. František Troníček také roku 1939 vyprojektoval nové dílny – železobetonový trojpodlažní podsklepený dvoutrakt na protáhlém půdorysu, s kratší fasádou do Osadní ulice. Po znárodnění zde sídlil národní podnik ZUKOV. V roce 2002 zakoupil objekt Leoš Válka.

Současnost

Projekt, který v Praze konečně vytvořil optimální prostor pro prezentaci současného umění, nevznikl díky státu či městu, ale iniciativě jednotlivců, Leoše Války a jeho obchodního partnera Roberta Aafjese. Leoš Válka, který se po 15 letech strávených v emigraci vrátil do České republiky a stal se zde menším podnikatelem v oboru rezidenčních staveb a rekonstrukcí, si při prohlídce industriálního objektu v Holešovicích uvědomil jeho unikátní potenciál pro vybudování centra současného umění. Jeho kapitál však nebyl k financování stavby Centra současného umění DOX dostatečný, a proto bylo nezbytné k jejímu dokončení získat postupně další investory. K Válkovi se přidali podnikatelé Václav Dejčmar, Libor Winkler a Karel Janeček, kteří v současnosti patří k největším mecenášům kultury v České republice. 

Jako nestátní, nezisková a nesbírková instituce Centrum DOX plní své poslání už od roku 2008. 

Budova Centra DOX je ukázkou špičkové současné světové architektury, na níž se postupně podíleli tři respektovaní čeští architekti.

Mezinárodně uznávaný projekt přestavby staré holešovické továrny na multifunkční prostor s výstavní plochou více než 3 000 m2, kavárnou, knihkupectvím a designovým obchodem je dílem architekta Ivana Kroupy. V roce 2008 byl DOX nominován na prestižní cenu Miese van der Rohe a prestižní publikace The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture ho zařadila mezi nejzajímavější světové architektonické projekty posledních deseti let.

V roce 2016 vznikla na střeše Centra DOX unikátní architektonická intervence s názvem Vzducholoď Gulliver.  42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století, která je společným dílem zakladatele Centra DOX Leoše Války a mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, se stala místem pro setkávání současného umění a literatury. 

Dosud poslední fází výstavby Centra DOX je nový multifunkční sál DOX+, který slouží divadlu, performance, soudobé hudbě, filmu, či konferencím. Prostor se špičkovými akustickými parametry, teleskopickým sezením a samostatnou zkušebnou navrhl respektovaný architekt Petr Hájek. Projekt si vysloužil další nominaci na prestižní architektonické ocenění Mies van der Rohe Award.

Hlavní charakteristiky výsledné stavby – pluralita perspektiv a pohledů, flexibilita, sjednocení starého s novým, propojení exteriéru a interiéru staveb i jejich dialog s bezprostředním okolím z ní činí ukázku prvotřídní architektury, která zároveň umožňuje i jedinečné programové zaměření.

Zatímco ve svých počátcích se dramaturgie soustředila především na výstavní projekty a jejich doprovodné programy, během posledních několika let se program významně rozšířil o další žánry.  Stejně jako řada podobných zahraničních institucí se DOX z původní „kunsthalle“ postupně stal skutečným kulturním centrem, které svým rozsahem a zaměřením nemá na současné české kulturní scéně srovnání. 

Současný program využívá propojování a překračování žánrů vizuálního umění, literatury, divadla a soudobé hudby. Výstavní projekty, přednášky, debaty, konference, filmové projekce, divadelní představení a celou řadu dalších formátů přitom charakterizuje snaha rozvíjet kritickou reflexi a diskuzi o aktuálních společenských tématech a otázkách. DOX také nabízí unikátní model neformálního vzdělávání a programy pro rodiny s dětmi. 

DOX je prostředím, které umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů. V době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, může být totiž schopnost umění znejistit třeba jen na chvíli naše obvyklé způsoby vnímání jeho největším přínosem.

Budoucnost

Pro další pokračování příběhu Centra DOX je třeba podpory a peněz. Jeho existence je závislá, stejně tak jako existence všech obdobných institucí ve světě, na podpoře veřejnosti, dárců, sponzorů a firemních partnerů. Žijeme v době, kdy se bojíme, že sami stále nemáme dost. Žijeme v době, kdy to, co nelze změřit, spočítat, zhodnotit či předpovědět, se neriskuje.

DOX je příběhem proti takzvané „realitě“. Existuje tisíc důvodů, proč se nepřipojit, proč počkat… ale příběh nepočká. DOX je příběhem vize, která se stává skutečností. Hledáme partnery – společnosti, organizace i jednotlivce – kteří mají odvahu podpořit vizionářský projekt s mezinárodním dosahem. Staňte se součástí příběhu Centra DOX.

Centrum DOX není jen galerie

Vzducholoď Gulliver


Unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce nazvaná Gulliverse stala místem pro setkávání současného umění a literatury. Autory jsou Leoš Válka, Martin Rajniš a David Kubík.

Multifunkční sál DOX+


Multifunkční sál DOX+ rozšířil Centrum DOX o unikátní prostor střední velikosti v Praze. Architektem je Ing. arch. Petr Hájek, který získal ocenění Architekt roku 2018. Sál DOX+ byl v roce 2018 nominován na prestižní architektonickou Cenu Miese van der Rohe.