CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ

1. 6. – 24. 9. 2018

Stanislav a Jaroslava mě dodnes ohromují, jako umělci i jako pedagogové, každý zvlášť i oba dohromady. Tím, že se podělili o své dovednosti a znalosti s jinými sklářskými umělci z celého světa, pomohli vytvořit mezinárodní společenství sklářských umělců a stali se již ve své době legendou.”
Dale Chihuly

„Dale je fenomén, který v průběhu celého svého života čím dál tím více směřuje k expresivnější, monumentálnější ale hlavně svobodnější formě vyjadřování. Tím se stává absolutním géniem současného sklářského umění po celém světě.”
Stanislav Libenský
„Na jaře roku 1969 stoupal do svahu nad Železným Brodem mladý Američan. Zastavil před jedním z domů a zavolal: ‚Bydlí tady Libenští?‘“ Tak popisuje okamžik seznámení Dalea Chihulyho, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové americký výtvarný kritik Ron Glowan.
Na výstavě EXPO ‘67 v Montrealu zaujaly Dalea Chihulyho monumentální skleněné plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové a rozhodl se oba umělce navštívit v tehdejším komunistickém Československu.
Toto zásadní setkání bylo počátkem dlouhodobého přátelství a uměleckého vztahu tří legend soudobého uměleckého sklářství.
Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová inspirovali Dalea Chihulyho jako umělci i jako pedagogové, a ovlivnili jeho vlastní přístup k výuce a uměleckému experimentu se sklem. Ve sklářské škole v Pilchucku, kterou v roce 1971 spoluzaložil, pak sám podobným způsobem ovlivnil další generaci uměleckých sklářů z Ameriky i celého světa.
Výstava, kterou pořádá Centrum DOX ve spolupráci s Chihuly Studiem a rodinou Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, je nejen poctou dílu těchto tří významných umělců, ale poodhaluje i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a přátelství, které navzdory politickému režimu přetrvalo neuvěřitelných padesát let.
Autoři výstavy: Chihuly Studio, Jaroslav Róna 

Architektonické řešení: Chihuly Studio, Lucie Rónová
Autor grafického vizuálu výstavy: prof. ak. mal. Rostislav Vaněk

Použitá díla ve vizuálu:
Dale Chihuly, Ruby Pineapple Chandelier (detail), 2013 © Chihuly Studio
Stanislav Libenský, Kresba / Drawing, 1996 © Libenský – Brychtová rodina

DOPROVODNÝ PROGRAM

16. 6. a 25. 8. / 14 – 17h

Rodinná výtvarná dílna Tvaruj

17. 6., 15. 7., 19. 8. a 23. 9. / 16 – 17h

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Cetra DOX

24. 6. a 16. 9. / 14h

Komentovaná prohlídka s Pavlem Karousem po architektonických realizacích Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v Praze

14. 7. / 14 – 17h

Rodinná výtvarná dílna Rozlomit světlo

28. 7. / 14 – 18h

Otevřené výtvarné dílny DOXíkův dětský den

20. 9. / 20h

Promítání filmu Space of Light a diskuze s režisérem filmu Jiřím Málkem, vnunkem Jaroslavy Brychtové Petrem Zahradníkem a umělcem Charlesem Parriotem. 

Více o promítání

22. 9. / 14 – 17h

Rodinná výtvarná dílna Rozlomit světlo

Více informací

DOPROVODNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

REALIZACE V PRAŽSKÉ ARCHITEKTUŘE STANISLAVA LIBENSKÉHO A JAROSLAVY BRYCHTOVÉ

MAPA

Seznamte se s realizacemi v architektuře, které v rozmezí let 1969 - 1990 zrealizovala dvojice těchto výjimečných českých sklářů. Podklady pro tuto mapu vycházejí z informací, které shromažďuje projekt Vetřelci a volavky, který se zaměřuje na dokumentaci, popularizaci a ochranu výtvarného umění ve veřejném prostoru z období Normalizace. 

Spolupořadatel:

                                    RODINA STANISLAVA LIBENSKÉHO
                                            A JAROSLAVY BRYCHTOVÉ
Hlavní partner výstavy:  
Partner výstavy:  
                                         
                                    The Estate of Gerard L. Cafesjian
Dále za podpory: