Laboratoř Komenský

15. 2. 2022, 18:30

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Jak? Zapojit se do diskuze můžete přímo na místě v DOXu nebo sledujte živý přenos na našem Facebookunebo YouTube.

Jaké je vstupné? Zdarma, místo v DOXu si rezervujte.

Diskuze se koná v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Diskuzi předchází workshop S hlavou v Písku na prahu změn od 16 hodin.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Hlavním tématem druhého ročníku Festival FUK se stal Jan Amos Komenský. Ani jemu nebylo vzdělávání fuk. Jan A. Komenský viděl v cílevědomé tvořivé činnosti nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu. Stal se symbolem toho, jak by vzdělávání mohlo a mělo fungovat. Jeho citáty máme všichni zaryté v paměti, ale dokážeme naplňovat jejich význam? Nebo se z nich časem stávají vyprázdněné fráze, na které se lehce odkazuje? Platforma uMĚNÍM ve spolupráci se Sladovnou Písek, Centrem DOX a Společností pro kreativitu ve vzdělávání připravila debatu, které cílem je podívat se na odkaz tvorby Jana A. Komenského a zohlednit ho pro současnost; primárně se chceme společně zamyslet nad tím, kde se potkává jeho přístup a kreativní učení. Jak vnímal J. A. Komenský kreativitu v rámci své vize o vzdělávání? Lze kreativně zpřístupnit Komenského vizi v dnešní době? Jak naplnit jeho myšlenky plnohodnotným obsahem?

V rámci debaty představíme projekt, který vzniká na půdě dětského muzea Sladovna Písek, který se snaží podívat na Jána A. Komenského kreativní způsobem a do debaty o jeho odkazu přinést nové impulzy a nečekané perspektivy.

Hosté:
Vladimír Urbánek (FF UK) působí na Filosofickém ústavu AV ČR, v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Od roku 2008 je šéfredaktorem mezinárodního revue Acta comeniana. 

Adam Langer (Sladovna Písek) je ředitelem a dramaturgem Sladovny Písek. Zajímá se o rozvoj dětí skrze zážitek, hru a inspirace. Je součástí týmu zkoumajícího J.A.K. skrze Laboratoř JAK ze které vznikne velká výstava. 

Kateřina Fojtíková (Platforma uMĚNÍM) je grafička, malířka a vizuální umělkyně. Ve svém disertačním projektu se věnuje pedagogickým přesahům spojení umělecké tvorby a digitálních nástrojů. 

Tomáš Žižka (DAMU) je scénograf, režisér a pedagog. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje odkazu Jana A. Komenského. V roce 2015 se podílel na vzniku divadelního představení Labyrint světa a ráj srdce. Spolupracuje se Sladovnou Písek na realizaci výstav a instalací.

Moderátorem diskuze bude Petr Koubský, redaktor Deníku N pro vědu a technologie.