LITERATUROU Viktora Karlíka s literárními historiky, kritiky a překladateli

8. 12. 2021, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? základní 120 Kč | snížené 90 Kč | zdarma pro členy Klubu přátel

Postupujeme v souladu s platnými vládními nařízeními proti covidu-19. Při vstupu budete požádáni o potvrzení o ukončeném očkování, nebo o doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19. 

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Ve třech patrech věže Centra současného umění DOX právě probíhá výstava Viktora Karlíka LITERATURA, v níž o vybraných dílech a literátech, k nimž se váží, promluví literární historici, kritici a překladatelé, zaměření na české, anglické i německé jazykové oblasti, Michael Špirit, Marek Vajchr a Petr Onufer.

Michael Špirit (1965), literární historik, kritik a editor. – Vystudoval bohemistiku a historii na FF UK, od 1993 působí v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. 1995–2001 byl redaktorem Revolver Revue a Kritické Přílohy RR, 2001–06 působil ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu, 2010 spoluzaložil Institut pro studium literatury. – K vydání připravil texty P. Blažíčka, J. Hanče, J. Lopatky a mnoha dalších. Je autorem knih Počátky potíží (2006), Komentář (k edici rukopisu Škvoreckého Zbabělců, 2009), Růžena Grebeníčková a její rukopis (2015) a Textologie dnes. Příručka pro začínající editory (2019).

Marek Vajchr (1965), literární kritik, editor a redaktor. – Vystudoval bohemistiku a
germanistiku na FF UK, poté pracoval jako učitel němčiny, překladatel a editor. 2000–04 lektorem českého jazyka a literatury na univerzitě v Bonnu. Od 2005 redaktorem Revolver Revue, od 2006 zároveň pedagogem a následně vedoucím Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU. – K vydání připravil např. díla H.-G. Gadamera, C. Magrise či E. Staigera. Je autorem knih Proml…čitelnost (1996), Jména příběhu (2016), Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace (2019) a výborů z kritických textů a esejí Vyložené knihy (2007) a Honba za smyslem (2018).

Petr Onufer (1976), překladatel a nakladatelský redaktor. – Vystudoval anglistiku
a bohemistiku na FF UK a na University of Texas v Austinu. Vyučoval na anglistice v Praze a v Českých Budějovicích, v současnosti je redaktorem nakladatelství Argo, kde vede edici angloamerických autorů (AAA), edici angloamerických básníků (AAB) a literárněkritickou edici Specula. – Z angličtiny převedl např. díla W. Faulknera, D. DeLilla, M. Chabona, J. Kerouaca, R. Wilbura, W. Isera, T. Eagletona či T. S. Eliota. Je autorem knihy Obtížná balanc. Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu (2018).

Program se koná v rámci Večerů RR, s podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 1