Nadějné vyhlídky

10. 11. 2021 – 24. 4. 2022

Otevřeni jsme všemu,
v tuto dobu i vám

pondělí:
Zavřeno
úterý:
11.00 – 19.00
středa:
11.00 – 19.00
čtvrtek:
11.00 – 19.00
pátek:
11.00 – 19.00
sobota:
11.00 – 19.00
neděle:
11.00 – 19.00

Vstupenku na všechny probíhající výstavy si můžete zakoupit i online.

Centrum současného umění  DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Obsáhlý katalog doplňující výstavu Nadějné vyhlídky je v prodeji v našem knihkupectví Bendox v 1. patře.

Výstava Nadějné vyhlídky, dítě v současném českém umění je volným
pokračováním tzv. pandemické trilogie, která započala projektem Vanitas
v současném českém umění (DOX, 2020–2021). Také v tomto případě se jedná
o skupinovou výstavu, která představuje široké spektrum umělkyň a umělců
různých generací a výtvarných projevů. Po tématu smrti, umírání a pomíjivosti
se tentokrát projekt věnuje tematice zrození a začátku života, období, které je
plné zvratů a očekávání, zdánlivé nevinnosti, ale i krutosti. Obrazy dětství se
věkem mění a podléhají zapomínání, je to idealizovaný čas. V moderní
společnosti, od 19. století, se role dítěte začíná proměňovat rychleji, dětství se
stává tématem, které je třeba studovat a řešit, tedy řídit a kontrolovat. Dítě je
nejen předmětem vědeckého bádání, ale i mocným byznysem. V dějinách umění
se dítě objevuje od nepaměti, vždy bylo důležitou součástí duchovní historie
lidstva. Genealogie tématu je objemná a prošla zajímavým vývojem. Také
v současném umění je motiv dítěte bohatě zastoupen, možná ještě silněji než
v dřívějších dobách. Vize a obrazy dětství však často nejsou přívětivé,
nepředstavují rozzářenou idylu, ale převažuje melancholie se všemi svými
záhadami a úzkostmi. Naturalismus střídá karikatura, přehánění, v některých
případech se dětskost stává až obludnou. Dítě také může být symbolem či
alegorií, může reprezentovat obecnější témata a otázky. Výstava sleduje jen
určitý výsek tématu dítěte a dětství, jeho nejranější etapu od narození do
dospívání. Vědomě se tak nezabývá například náměty puberty nebo rodičovství,
které jsou samy o sobě dostatečně specifické a široké.

Výstava představuje práce téměř čtyř desítek umělkyň a umělců, z nichž někteří se tomuto tématu věnují dlouhodobě. Formové spektrum vystavených děl je různorodé: od malby a koláže přes sochy a instalace po videa a fotografie. Nejstarší práce pocházejí již z 90. let minulého století, stejně tak pro výstavu vznikla díla nová. Expozice je doplněna citáty dětských účastníků vzdělávacích programů, které DOX dlouhodobě pořádá.

K výstavě vyjde obsáhlý katalog, který bude vedle reprodukcí všech vystavených děl obsahovat také několik odborných studií věnujících se různým aspektům tematiky dítěte a dětství.

Vystavující umělci: Barbora Balek, Josef Bolf, Veronika Bromová, David Černý, Jiří David, Viliam Dočolomanský, Pavel Forman, Andros Foros, Viktor Frešo, Matouš Háša, Siegfried Herz, Jakub Janovský, Václav Jirásek, Krištof Kintera, Ester Knapová, Milan Knížák, Zdena Kolečková, Eva Koťátková, Ivana Lomová, František Matoušek, Marek Meduna, Barbora Myslikovjanová, Petr Nikl, Daniel Pešta, Jiří Petrbok, Ivan Pinkava, Magdalena Rajchlová, Michal Rapant, Jaroslav Róna, Nikola Emma Ryšavá, Kateřina Šedá, Adam Štech, Jan Švankmajer, Mark Ther, Lubomír Typlt, Jana Vojnarová, Jan Vytiska, Martin Zet, Martin Žák

Kurátor: Otto M. Urban