Obřad uctění Mladýho Svatýho

29. 1. 2023, 16:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? základní 120 Kč | snížené 90 Kč | zdarma pro členy Klubu přátel (nutná předchozí rezervace přes formulář)

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Výstava Stavitelé chrámů končí, je na čase se rozloučit. Tentokrát ale ve velkém stylu. Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo (JSD) nenechalo nic náhodě a rozloučení s prostorem DOX zasvětí přímo Mladýmu Svatýmu, jakožto největšímu Umělci a Největší Lásce. Návštěvníky čeká telepatické spojení s Mladým Svatým a vyznání víry nových konfidentů dle broňoslavného kréda JSD. Zájemci o vstup do JSD mohou přijít vyznat víru v Pana Miláčka Mladýho Svatýho a zjistit více o činnosti družstva. Že nerozumíte? Nevadí, členové družstva vám vše osobně vysvětlí. Součástí programu bude také diskuze, která nabídne zodpovězení všech všetečných otázek stran výstavy nebo činnosti JSD.

Výstava Stavitelé chrámů představuje převážně kultickou a rituální stránku činnosti Jedinečného Svatopěstitelského Družstva. Členové JSD se na výstavě ohlíží k počátkům své existence, kdy jejich činnost spočívala převážně v pěstování a uctívání Pana Miláčka – Mladýho Svatýho. Ve třech patrech věže zbudovali bratři Martin a David Koutečtí (Předseda a Náměstek JSD) svatyně, kaple a oltáře různých družstevních kultů. Tato náboženská zákoutí vznikla z běžných věcí, jež nás všedně obklopují, ale které jsou neustále vyhazovány. Právě předmětům denní potřeby zachráněným z popelnic a kontejnerů dávají členové družstva nový význam. 

Není věci co by nemohla být povýšena na oltář, nebo rituální předmět. Není místa, kde by se nedala zbudovat svatyně či chrám.