Paradox: Sociálně angažovaný design

12. 5. 2021, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Diskuzi budeme streamovat živě na Facebooku  Centra DOX 

Diskuze se koná v rámci Festivalu Uroboros

Widget CTA

Co je sociálně angažovaný design? Jaký má design potenciál v oblasti environmentální udržitelnosti a společenské změny? Naivní idea o designu jakožto univerzálním řešení komplexních společenských problémů se kvůli nevydařeným projektům typu design thinking, ze kterých se stal prachobyčejný zisk generující business-as-usual, ukázala jako nesmyslná. Má-li být design užitečným nástrojem společenských změn, musí umět reflektovat problémy v jejich konkrétním kontextu: zapojovat do procesu lidi, kteří jsou daným problémem ovlivněni, podporovat jejich schopnosti na problém reagovat a umožňovat jim, aby byli aktivní součástí navrhování možných řešení. 

Moderátorka:

Kateřina Přidalová je teoretička designu, pedagožka a publicistka se zaměřením na kreativně-kulturní odvětví. V květnu 2021 vychází její kniha Co je vlastně design?.

 

Hosté:

Markéta Dolejšová je designérka a postdoktorandka na Aalto University (FI), kde se věnuje výzkumu metod experimentálního designu v kontextu socio-ekologické krize a transformace k udržitelné budoucnosti. Její dlouhodobá výzkumná práce vychází z kritické reflexe vztahu člověka, jídla, technologie a planetárního ekosystému a staví na předpokladu, že potravinový průmysl je jedním z hlavních hybatelů klimatické změny. Spoluzakladatelka mezinárodních výzkumných a designových iniciativ Feeding Food Futures, Uroboros, Fermentation GutHub a HotKarot & OpenSauce. V roce 2018 získala titul PhD. v oboru interaktivní design na National University Singapore, magisterský titul získala na Univerzitě Karlově v Praze, obor studia nových médií. Její práce je pravidelně publikována v předních výzkumných časopisech a konferenčních sbornících. 

Katarína Balažíková je grafická designérka žijící a pracující v Bratislavě. Vystudovala vizuální komunikaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na kritickou praxi v grafickém designu a vizuální komunikaci. Vyučuje na katedře Vizuální komunikace kurz s názvem Kritika – kritická praxe v grafickém designu. Je spoluzakladatelkou Open Design Network – sítě nezávislých grafických designérů – a Open Design Studio, které řeší kritická témata pomocí nástrojů vizuální komunikace. 

Roman Novotný pedagogicky působí při Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU, kde je součástí projektu Sociální inovace v knihovnách, a zároveň je studentem doktorského studia Digitální kultura a kreativní průmysly. Věnuje se otázkám spojeným s designovou teorií a praxí, designovým myšlením, urbanismem a smart cities. Témata se snaží propojovat s aktuálním filosofickým myšlením spojeným se jmény Benjamin Bratton, Keller Easterling či spekulativními realisty.

Partner programu

Diskuze je součástí série akcí Centra DOX s názvem Paradox a vzniká jako součást festivalu Uroboros, který je podporován nadačním fondem Abakus.