Petr Sís: O létání a jiných snech

13. 9. 2019 – 24. 2. 2020

Otevřeni jsme všemu, v tuto dobu i vám

pondělí:
Zavřeno
úterý:
11.00 – 19.00
středa:
11.00 – 19.00
čtvrtek:
11.00 – 19.00
pátek:
11.00 – 19.00
sobota:
11.00 – 19.00
neděle:
11.00 – 19.00

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Svět mezinárodně uznávaného tvůrce, autora knih a ilustrátora Petra Síse je světem fantazie, velkých putování a dobrodružných cest, vzpomínek i snů. Hrdinové jeho knih jsou dobrodruzi, snílci, odvážní vzduchoplavci, mořeplavci, cestovatelé – ti, kteří měli odvahu svobodně se rozhodovat, tvořit, snít a posouvat hranice lidského poznání.

Výstavní projekt O létání a jiných snech představí pět autorských knih Petra Síse, které jsou úzce spjaty s tématem „vnitřní“ a „vnější“ svobody. Oceňovaná autobiografická kniha Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou (česky Labyrint – Raketa, 2007) vypráví o pomyslných i skutečných zdech, o světě, kde svoboda zůstává pouhým snem. Ilustrace ke knize Tři zlaté klíče (česky Albatros, 1995), v níž se autor pomyslně vrací do Prahy svého dětství, vznikaly zpaměti, protože jako emigrant Petr Sís nemohl navštívit svou tehdy nesvobodnou vlast. I Sísova verze perské básně Ptačí sněm (česky Labyrint – Raketa, 2011) stejně jako knihy Pilot a Malý princ (česky Labyrint – Raketa, 2014) a Robinson (česky Labyrint – Raketa, 2017) se dotýkají univerzálních otázek lidské svobody a její důležitosti. 

U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce je tak výstava poselstvím, že svoboda jednotlivce je zásadní hodnotou, kterou nelze brát jako samozřejmost, a její pozvolné a nenápadné omezování představuje pro současnou společnost skutečné nebezpečí.

Petr Sís (narozen roku 1949 v Brně) je ilustrátor, spisovatel, grafik, ale jak sám o sobě říká, „každý může být, čímkoliv chce. Všichni tak nějak čekáme, jak se to vyvine. Já se zkrátka cítím jako tvůrčí, hrozně rád něco dělám.“ Začínal u animovaného filmu, je autorem téměř třiceti knih a více než šedesát dalších ilustroval. Jeho velkoformátové tapiserie visí na letišti v Praze a Dublinu, stanici newyorského metra na 86. ulici a Lexington Avenue zdobí jeho mozaika.

Za svou práci získal mnoho ocenění, zmiňme Cenu New York Times za nejlepší ilustrovanou knihu, kterou obdržel sedmkrát, dvakrát Ragazzi Award na Mezinárodním veletrhu dětské knihy v Bologni, roku 2012 byl oceněn nejprestižnější cenou v oblasti dětské literatury – Cenou Hanse Christiana Andersena za celoživotní tvorbu.

Knihy Petra Síse vydává v České republice nakladatelství Labyrint – Raketa, které je i partnerem výstavy.  

Autoři výstavy: Michaela Šilpochová, Leoš Válka, Ivana Brádková

Partneři výstavy