Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Jak? Zapojit se do diskuze můžete přímo na místě v DOXu nebo sledujte živý přenos na našem Facebookunebo YouTube.

Jaké je vstupné? Zdarma, místo v DOXu si rezervujte.

Diskuze se koná v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Slavnostní zahájení vzdělávacího projektu PŘÍBĚHEM inspirovaného metodikou sdílení příběhů Narrative 4, jejímž zakladatelem a propagátorem je přední irský spisovatel Colum McCann. Projekt, který je úspěšně realizován už několik let v Irsku a v USA, vychází z přesvědčení, že sdílením vlastních příběhů dokážeme rozvíjet empatii, posilovat soudržnost mezi různorodými skupinami a kolektivy a přispět tak k větší míře porozumění mezi lidmi obecně.

DOX v roce 2021 metodiku odpilotoval a rozpracoval v návaznosti na vlastní umělecké projekty. Pod křídly Vzducholodi Gulliver, která symbolicky zaštiťuje aktivity na pomezí literatury a umění, se projekt od letošního roku stává součástí trvalé v nabídky vzdělávacích programů DOXu určených nejen školám, ale i dětem, studentům a dospělým z okruhu široké veřejnosti.

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Základem zážitkových programů PŘÍBĚHEM je sdílení vlastních autentických příběhů, které účastníci rozvíjí na základě aktuálních výstav DOXu nebo vybraných úryvků z literatury. Vyprávění a sdílení příběhů v programu má díky bezpečně nastaveným pravidlům potenciál přiblížit sobě navzájem i osobnosti zcela rozdílné nebo propojit lidi z různých prostředí a kultur.

Na oficiálním zahájení tohoto projektu máme tu čest přivítat irského koordinátora projektu N4 Jamese Lawlora, který představí, jakým způsobem se metodika využívá na školách a v organizacích po celém světě. Lucie Laitlová poté přiblíží specifické využití metodiky v programech Centra současného umění DOX. Závěrečný kulatý stůl s odborníky z oblasti vzdělávání a umění bude zaměřen na sílu a význam příběhu ve vzdělávání založeném na výtvarném, literárním nebo dramatickém přístupu.

Program 
18:00 Oficiální zahájení (Michaela Šilpochová / programová ředitelka DOX, H. E. Cliona Manahan / Velvyslanectví Irska v ČR)

18:15 Prezentace konceptu metodiky Narrative 4 (James Lawlor, Narrative4, Irsko)

18:45 Prezentace projektu Příběhem (Lucie Laitlová, DOX)

19:15 Kulatý stůl a Q+As na téma: Význam a síla příběhu ve vzdělávání

Hosté kulatého stolu:
James Lawlor: ředitel organizace Narrative 4 v Irsku, 

Lucie Laitlová: manažerka vzdělávacích projektů DOX, lektorka výtvarně-literárního kroužku, doktorandka oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK

Tamara Pomoriški: umělecká vedoucí divadelních projektů Paměti Národa, divadelní režisérka a lektorka

René Nekuda: spisovatel, lektor tvůrčího psaní, autor knihy pro děti Příběhostroj a publikací Restart kreativity a Kreativní zápisník

Partneři akce

Projekt je podpořen Velvyslanectvím Irska v ČR a Centrem pro irská studia UK.