DJ Kurátor

12. 5. – 10. 10. 2021

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ  | vhodný doplněk výuky VV, mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ | i pro širokou veřejnost

Jak dlouho trvá? 120 min 

Kolik stojí pro školní skupinu? 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v cizím jazyce) + vstupné do expozice 60 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma  

Kolik stojí pro jakoukoli jinou skupinu?
1 200 Kč/skupina + vstupné do expozice

Kolik osob? Minimálně 8, maximálně 25 | při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dva paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Storno? Zrušení objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek 500 Kč

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě Vanitas

role „kurátor“

Vzdělávací program DJ Kurátor seznamuje studenty a žáky s rolí kurátora v současném umění. V širším smyslu pak ukazuje kurátora jako zásadní postavu při jakékoliv tvorbě informace, např. v médiích.

Výstava Vanitas nám přibližuje téma, které se k nám vzhledem ke globální pandemické situaci dostalo ještě blíž, a to bez optání. Smrt a umírání je neodmyslitelnou součástí našich životů. Dotýká se nejen prostřednictvím naší vlastní smrtelnosti, ale také smrti ostatních. Od těch, kteří jsou nám nejbližší, po statistiky, které na nás doléhají ze všem komunikačních kanálů. Smrt je téma, které se objevuje v médiích, počítačových hrách, akčních filmech a seriálech, jenom jsme se vůči němu stali zdánlivě imunními. Jak přemýšlíme o smrti? Dokážeme o ní mluvit? Jak nám v tomto přemýšlení mohou pomoci umělci a jejich práce s dvěma základními symboly marnosti - květy a lebkou?

Umění je prostředek péče - rolí kurátora je pečovat o umění, umělce a umělecký provoz. Jeho snahou je vytvářet situace, ve kterých se umělci prezentují veřejnosti. Výstava je médiem, který nám umožňuje vstoupit do světa uměleckého myšlení. Cílem programu DJ Kurátor je poukazovat na důležitost výběru a volby na pozadí výstavy, která nám připomíná téma smrti v nejčistší estetické rovině - rovině obrazů a symbolů.

Úvodní prezentaci doplní interaktivní prohlídka, v rámci které budou mít žáci možnost vymýšlet vlastní verzi výstavy s cílem přinést nám jiný, autentický pohled na téma smrti prostřednictvím symbolů a vizuální poetiky.

Partner programu

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.