S kůží na trh

12. 5. – 10. 10. 2021

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ  | vhodný doplněk výuky VV, mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ | i pro širokou veřejnost

Jak dlouho trvá? 120 min 

Kolik stojí proč školní skupinu? 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v cizím jazyce) + vstupné do expozice 60 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma  

Kolik stojí pro jakoukoli jinou skupinu?
1 200 Kč/skupina + vstupné do expozice

Kolik osob? Minimálně 8, maximálně 25 | při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dva paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Storno? Zrušení objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek 500 Kč
 

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě Vanitas

role „umělec“

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců, spisovatelů, skladatelů a dalších nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství. Reakce sice může trvat a být hodně rozdílná, ale originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.

Výstava Vanitas ukazuje smrt a umírání jako jeden z významných námětů současného výtvarného umění. Různé dějinné etapy lidské historie se lišily i svým vztahem ke smrti, respektive k životu samotnému. Přestože v moderní společnosti se smrt a umírání dostávají do stále více izolované či téměř tabuizované pozice, v umělecké tvorbě jsou stále přítomny. Již v období renesance se objevuje specifické zobrazení pomíjivosti a prázdnoty lidské existence (Vanitas) symbolizované zátiším s lidskou lebkou či květinami. Od té doby patří mezi nejčastější náměty stále otevřené novým a originálním zpracováním. A škála uměleckých výrazů je ve velkolepé výstavě opravdu bohatá. Uvažování nad plynutím času nemusí vést pouze k zármutku nebo dekadenci – hledání smyslu lidské existence může motivovat k větší zvědavosti, zájmu, porozumění a otázky jsou v tu chvíli minimálně stejně důležité jako odpovědi. To vše je ideální příležitost tematizovat náročné a přitom archetypální téma v bezpečném prostředí galerie, kde se každý může do tématu ponořit a odnést si k němu nové a neotřelé pohledy.

Vzdělávací program obsahuje různé aktivity, komentáře, diskuse i kontemplaci ve výstavě – vše se závěrečnou reflexí. Jednotlivé části programu jsou přirozeně vyváženy a přizpůsobeny věku skupiny.

Partner programu

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.