ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018

22. 3. 2018 – 1. 1. 2019

Obohaťte výuku o originální metodiku animačních programů a zapojte současné umění do diskuze o neuměleckých tématech! V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole máte možnost se zúčastnit 2 pedagogických workshopů spojených vždy s konkrétní výstavou a vzdělávacích programů s Vaší skupinou ZDARMA: poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce.  Vyzkoušejte potenciál neformálního vzdělávání v netradičním prostředí. 

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.  k výstavě Daniel Pešta: DeTermination 

22. 3. 2018 / 10 - 16h

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II. k výstavě #DATAMAZE – Datové bludiště

25. 10. 2018 / 14 - 19h

KOMU JE PROJEKT URČEN?

– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

– učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, informatika

CO SE NAUČÍTE?

– Jak zapojit kreativní přístup umělců do výuky.

– Jak využít ve výuce aktuální témata konkrétních výstav.

– Jak rozvíjet u žáků a studentů klíčové kompetence prostřednictvím současného umění:

          -  mediální gramotnost

          -  kritické myšlení

          -  schopnost řešit problémy

          -  výchova k demokracii a aktivnímu občanství

          -  kreativita aj.     

Více informací o projektu:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

602 778 949