DUŠE PENĚZ

19. 2. – 6. 6. 2016

Mít peníze a procházet nočním davem,

chráněný penězi, konejšený penězi, otupený penězi,
kdy sám dav jsou peníze, dech jsou peníze,
nikde sebenepatrnější věc, která by nebyla penězi, penězi, penězi,
peníze jsou všude a stále jich není dost, a potom žádné peníze

nebo málo peněz nebo míň peněz a víc peněz, avšak peníze,
vždycky peníze, a jestli máte peníze, nebo nemáte peníze,  

jsou to peníze, co se počítá, a peníze dělají zase peníze,
ale čím to, že peníze dělají peníze?

– Henry Miller, Obratník Kozoroha (1939)

Svět, ve kterém žijeme, je světem peněz. Globální mašinérie je poháněna penězi, všechno co děláme, souvisí s penězi. V dnešní době, kdy bohatství vytváří stále hlubší propasti ve společenském uspořádání a svět se potýká s bezprecedentní ekonomickou nerovností, se peníze zároveň staly jedním z největších moderních tabu.

Multimediální výstavní projekt DUŠE PENĚZ se soustředí na peníze jako na fenomén, jehož jsme všichni – dobrovolně či nedobrovolně – součástí. Prostřednictvím děl a projektů řady zahraničních i českých umělců se pokouší zkoumat způsob a některé důsledky toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu.  

Projekt se zabývá rozsahem, rozmanitostí a absurditou současné situace, kdy komodifikace úspěšně ovládla společenský život a každý počin (včetně počinu uměleckého) se stává komoditou. Mechanismus současného ekonomického modelu zároveň vytváří kategorie „vítězů“ a „poražených“ v závislosti na tom, kterou část ekonomického spektra lidé zaujímají, a především na tom, jak „dobří“, „špatní“, „úspěšní“ či „selhávající“ spotřebitelé jsou. Dokonce i umění se stalo speciálním druhem spotřebního zboží, jehož vlastnictví demonstruje vyšší společenské postavení jeho majitele. Slovy Theodora Adorna je dnes umělecké dílo absolutní komoditou, fetišem, který je vyčíslen penězi, protože jde o jedinečný originál.

Realita, která je na současném ekonomickém modelu založena, a které jsme se všichni obdivuhodně přizpůsobili, je realitou, která se zdá být naprosto logická, ale ve skutečnosti je zcela patologická. Pochopení této skutečnosti může výrazně ovlivnit naše každodenní fungování v dnešním světě.

Výstava představí také některé současné světové experimenty a iniciativy, které nabízí pokud ne reálnou alternativu neudržitelné ekonomiky založené na trvalém růstu – alespoň velmi potřebnou změnu perspektivy.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI

Ian Berry, Denis Beaubois, Jota Castro, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Jiří Georg Dokoupil, Thomas Hirschhorn, Alfredo Jaar, Richard Jones, José María Cano, Daniel Knorr, Lisa Kristine, František Kupka, Benny Lam, Thomas Locher, Ján Macko, Fernando Moleres, Orta Levi + Núria Güell, Robert Palúch, Paolo Patrizi, Vojtěch Pavlíček, Dan Perjovschi, Nina Pohl, Marek Schovánek, The Krasnals, Michael Wolf, Matthias Ziegler


Součástí výstavy je SUPERMARKET MRTVÝCH, instalace Wolfganga Scheppeho ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden a Museum & Research Foundation. Jedna z nejstarších forem čínských duchovních tradic je dodnes živá a v čínské kultuře široce proktikovaná. Papírové napodobeniny peněz a zboží jsou rituálně spalovány jako úlitba k získání přízně předků, bohů a duchů posmrtného života, který je podle této tradice zrcadlem ekonomické situace skutečného světa.

Tyto papírové modely prošly v poslední době jistou proměnou, během níž byly napodobeniny tradičních předmětů nahrazeny replikami spotřebního zboží západního konzumního vkusu. V tomto SUPERMARKETU MRTVÝCH se projevuje kvazináboženský fetišismus spojený s nakupováním značkového zboží. Přínos pro spotřebitele nespočívá pouze v samotném užívání tohoto zboží, nýbrž v účasti na specifickém systému významů, tedy theurgickém vztahu.

Zápalné obětiny a status značky jsou spojeny logikou zástupné magie, kdy je účelu dosahováno prostřednictvím obrazu. 

V rámci výstavního projektu proběhne série veřejných diskuzí, přednášek, projekcí dokumentárních snímků, workshopů a dalších programů.

Kurátor: Leoš Válka

Spolukurátorka: Michaela Šilpochová

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

9. 3. | 19h

Jak „chudí“ skutečně jsme? – přednáška sociologa Daniela Prokopa

12. 3. | 14 – 17h

Plus a mínus – rodinná výtvarná dílna

16. 3. | 16 – 19h

Duše stroje – grafický workshop s Veronikou Vlkovou bude využívat tabletů značky Wacom

27. 3. | 16h 

Komentovaná prohlídka výstavy.

31. 3. | 10 – 15h

Škola v DOXu/DOX ve škole – workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ využívá metodiku galerijních animačních programů ve výuce

9. 4. | 14h – 17h

Papír a PAPÍR – rodinná výtvarná dílna 

10. 4. | 16h 

Komentovaná prohlídka výstavy.

23. 4. | 14h – 17h

Není všechno zboží boží – rodinná výtvarná dílna

18. 4. | 19h

Daně – umění se (ne)dělit – panelová diskuse centra Glopolis

25. 4. | 19h

Lovci ledvin – obchodování s pašeráky orgánů – přednáška antropoložky Nancy Scheper-Hughes

5. 5. | 19h

Na čem se ekonomové shodnou? – panelová diskuze spolku RethinkingEconomics.cz

12. 5. | 13h 18h

O penězích a lidech - konference o alternativních ekonomických systémech za účasti lorda Roberta Skidelského, Guye Standinga, Lukáše Kovandy, Libie Castro a Ólafura Ólafssona. Moderuje Tomáš Sedláček. 

1. 6. | 17h  19h 

Férové daně, jak na ně? - interaktivní workshop o férovém zdanění od analytického centra Glopolis.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Reklama jako nástroj, média jako prostředek – vzdělávací program Centra dokumentárního filmu se věnuje fenoménu marketingu a PR 

DJ kurátor – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí kurátora“

S kůží na trh – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí umělce“

Umění v kapse – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí diváka“

Fotografie z vernisáže 18. 2. 2016.

Příprava a realizace výstavy společně s doprovodným a vzdělávacím programem pro ZŠ a SŠ je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  


Oznámení ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR.
Partneři výstavy:    

Mediální partner výstavy: