PŘED OČIMA: Příběhy Iráku

8. 9. 2017 – 8. 1. 2018

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory.

Tuto zemi procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hranice, “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

Výstava PŘED OČIMA: Příběhy Iráku nabízí jiný pohled. Představuje Irák očima tamních mladých dokumentárních fotografů, kteří zachycují méně často zobrazované fragmenty a útržky každodenní reality: od hornatých pustin severních hranic země přes všední i nevšední situace z vnitrozemí či ozvěny nedávné historie až po důsledky vleklého válečného konfliktu.

Díky znalosti lokálního prostředí a díky přístupu do míst, oblastí a komunit, které zůstávají často mimo dosah či zájem zahraničních fotožurnalistů, přibližují tito fotografové svoji zemi, kdysi součást starověké Mezopotámie - "kolébky civilizace". Přibližují její obyvatele, jejich příběhy a život, který plyne válce navzdory.

Fotografové: Aram Karim, Bnar Sardar, Hawre Khalid, Seivan M. Salim, Rawsht Twana, Twana Abdullah Wassim, Sebastian Meyer a Ali Arkady.

Část projektu online: http://www.mapofdisplacement.com

V rámci projektu vychází doprovodná fotografická publikace.


Autoři projektu: Stefano Carini, Dario Bosio / DARSTprojects
Kurátor: Stefano Carini
Koncept výstavy: Stefano Carini, Michaela Šilpochová (DOX), Leoš Válka (DOX)
Produkce výstavy: DOX

DOPROVODNÁ VÝSTAVA

Doprovodná výstava s názvem Žena, měsíc, had. Sedmnáct měsíců v Iráku představuje fotografie z Iráku, jejichž autorem je Stefano Carini, fotograf, fotoeditor a autor projektu PŘED OČIMA.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

25. 9  | 18h
Komentovaná prohlídka výstavy s předními českými fotoreportéry Karlem Cudlínem a Eugenem Kuklou. Kapacita omezena. Doporučujeme rezervace na: rezervace@dox.cz.

8. 10. | 15h 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Centra DOX.

5. 11. | 16h  
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Centra DOX.

7. 1.  | 16h
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Centra DOX.

DOPROVODNÝ PROGRAM

9. 9. | 17h

PŘED OČIMA – komentovaná prohlídka a diskuze s fotografy a kurátory výstavy

Irák “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím obrazů války, násilí, humanitárních krizí, uprachlických táborů, milicí  apod.

Komentovaná prohlídka a diskuze s autory projektu Před očima - Stefanem Carinim a Dariem Bosiem + fotografové: Bnar SardarHawre KhalidSeivan M. Salim Rawsht Twana o tom, jak jejich zemi zobrazují veřejná média, proč se oni sami rozhodli fotit Irák jinak.

Diskuze proběhne v angličtině. Rezervace na rezervace@dox.cz

Vstup 60/40Kč. Členové Klubu přátel DOX zdarma

11. 10. | 19h
ON AIR: Bachtiar Ali  - I Stared at the Night of the City
Diskuze s oceňovaným kurdským autorem Bachtiarem Alim a překladatelem jeho knihy I Stared at the Night of the City [Hleděl jsem na noc města] (2016)Kareeme Abdulrahmanem 

16. – 20.10.
Fotografický workshop s fotoeditorem a autorem projektu PŘED OČIMA Stefanem Carinim

19. 10.  |   19h
KINOLAB – Moc hranic: Hledání identity
/ filmově-diskuzní večer na téma: identita člověka, národní identita a pojem domova

22. 11. |  19h
KINOLAB – Moc hranic: Miluj bližního svého
/ filmově-diskuzní večer na téma: náboženstvía dezinterpretace jejich výkladu¨