Skvělý nový svět

11. 9. 2015 – 25. 1. 2016

Otevřeni jsme všemu,
v tuto dobu i vám​​​​​​​

pondělí:
Zavřeno
úterý:
Zavřeno
středa:
12.00 – 18.00
čtvrtek:
12.00 – 18.00
pátek:
12.00 – 18.00
sobota:
12.00 – 18.00
neděle:
12.00 – 18.00

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Lidstvo má na vybranou mezi svobodou a štěstím a pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší.

                                                                                                     ― George Orwell

Výchozím bodem výstavy Skvělý nový svět je srovnání modelů fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií.

Autoři knih Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) chtěli především vyburcovat čtenáře a poukázat na možné hrozby budoucnosti. Orwellův model kontroly občanů založený na psychologické manipulaci, strachu a totální absenci soukromí jasnozřivě předpověděl dokonalost sledovacích systémů, kamer či čipů s biometrickými údaji. Aldous Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a v 50. letech Ray Bradbury předpověděl vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.

Výstava Skvělý nový svět se zaměří na to, v čem se tyto dystopické předpovědi mýlily a jak a v čem dnešní realita mnohonásobně jejich chmurné vize překonala. Tvorba současných umělců, kteří se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a mediálního světa, má stejné varovné poselství, odkazuje ovšem bohužel k budoucnosti, která už nastala. 

Vystavující umělci:

Barbora Bálková (CZ), Zarko Baseski (MKD), Denis Beaubois (AUS), William Betts (USA), Hans Jürgen-Burkard (GER), Bureau d’Etudes (FR), Michal Cimala (CZ), Paolo Cirio & Alessandro Ludovico (USA/IT), Sylvie Fleury (CHE), Farma v jeskyni / Farm in the Cave (CZ), Jason Florio (UK), Douglas Gordon (UK), Heather Dewey-Hagborg (USA), Jens Hikel (GER), Martina Hozová (CZ), Shinseungback Kimyonghun (KOR), Krištof Kintera (CZ), Jan Macko (CZ), Simon Mckeown (UK), Petr Motyčka (collaboration: Filip Hepnar) (CZ), Numen / For Use (HR/AT), Daniel Pešta (CZ),  Reynold Reynolds (USA), Jaroslav Róna (CZ), Surveillance Camera Players (USA), Daisuke Takakura (JAP), Lukáš Weishäupl (CZ) & Anonymous

Koncept výstavy: Leoš Válka

Kurátoři: Leoš Válka, Michaela Šilpochová

*UPOZORNĚNÍ:

Počty obětí uvedené ve výstavě Skvělý nový svět jako součást umělecké instalace Konfrontace jsou převzaty ze studií amerického historika R. J. Rummela  Death by Government (1994) a Statistics of Democide (1997). Rummel zavedl pojem democida pro vraždy páchané státní mocí. Z jeho výzkumu vyplývá, že během dvacátého století zahubila democida šestkrát více lidí, než kolik jich zahynulo ve všech válkách, jež se během tohoto období odehrály. Prostudoval více jak 8000 expertíz týkajících se vražd spáchaných státní mocí a vyčíslil oběti democidy minulého století na 262 milionů.

Kurátoři výstavy jsou si vědomi, že počty obětí v jednotlivých zemích, tak, jak je tento americký historik uvádí, se mohou lišit od názorů jiných historiků. Zejména v případě Polska, se počet obětí uváděný Rummelem (viz https://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP7.HTM) výrazně liší od údajů obsažených v dílech dalších historiků, kde ve většině případů nepřesahuje počet obětí v letech 1945 - 1948 číslo 150 000, tedy desetinu počtu udávaného Rummelem. V Rummelově statistice také v případě Polska chybí zdůraznění, že šlo o zločiny spáchané komunistickým režimem, pod jehož vládou se země v té době nacházela. Používání termínu „etnická čistka“ pro mnoho obětí z řad politických odpůrců režimu je tedy značně problematické. 

Výňatky z knih, čísla a tabulky, včetně informačních zdrojů a podrobností týkající se Rummelových výpočtů, jsou volně dostupné na jeho internetových stránkách https://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html.

Doprovodné programy:

15. 10. | 10 – 15h

Škola v DOXu/DOX ve škole – workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ

17. 10. | 10 – 18h

Barcamp 2015: svoboda a strach – barcamp zaměřený na aktuální společenská témata pořádá Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci s centrem DOX

24. 10. | 13 – 17h

Vem tátu do DOXu – rodinná výtvarná dílna

26. 10. | 18h

Algoritmy a svoboda  přednáška Dušana Baroka, která v kompaktní formě představí další ze současných tendencí v mediální teorii.

2. 11. | 19h 

Jak skvělý je náš skvělý nový svět? diskuze se spisovatelem, esejistou a překladatelem Patrikem Ouředníkem 

12. 11. 14. 11. 2015 

Responsive Body – taneční workshop pod vedením tanečníků, choreografů a pedagogů Kennetha Flaka (Norsko) a Külli Roosna (Estonsko) 

21. 11. | 14 – 17h 

Skvělý, skvělejší, nejskvělejší – rodinná výtvarná dílna

4. 12. | 10 –15h

Dystopie jako didaktické téma – pedagogický workshop pro učitele ZŠ a SŠ 

5. 12. | 14 – 17h

Mikuláš, stavil se k nám na guláš – rodinná výtvarná dílna 

7. 12. | 19h

HIKIKOMORI: „nemoc současné společnosti“ – diskuze norského japanologa Larse Nessera a šéfa divadelního uskupení Farma v jeskyni Viliama Dočolomanského o fenoménu hikikomori (mladí lidé, kteří se izolují od většinové společnosti)

21. 12. | 19h – předprermiéra: VYPRODÁNO!

Farma v jeskyni: Odtržení – nová scénická kompozice divadelního souboru Farma v jeskyni vyrůstá ze zkoumání fenoménu hikikomori (z japonštiny „odtrhnuvší se“)

14. 1. | 17h 

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Leošem Válkou a Michaelou Šilpochovou

Kapacita omezena na max 20 osob. Rezervace:rezervace@dox.cz

16. 1. | 14 – 17h

Skvělý, skvělejší, nejskvělejší – rodinná výtvarná dílna

18. 1. | 19h

Simon Mckeown: Big Data & Digitální rodina budoucnosti – prezentace a diskuze s britským umělcem Simonem Mckeownem o možnostech stvoření umělého digitálního života

23. 1. | 14 – 17h

Bubliny, skříně a jiné schovky – rodinná výtvarná dílna

23. 1. – 25. 1. 2016

Farma v jeskyni: Odtržení – nová scénická kompozice divadelního souboru Farma v jeskyni vyrůstá ze zkoumání fenoménu hikikomori (z japonštiny „odtrhnuvší se“)

Premiéra představení se uskuteční 23. 1. 2016, 19h.
Reprízy proběhnou 24. 1. 2016, 19h a 25. 1. 2016, 16h a 19h, 14. 3., 15. 3. a 22. 4. a 23. 4., 19h

Komentované prohlídky výstavy vždy v neděli od 16h: 19. 9., 25. 10., 29. 11., 13. 12. 2015, 10. 1, 24. 1 2016

Vzdělávací programy:

Reklama jako nástroj, média jako prostředek – vzdělávací program Centra dokumentárního filmu se věnuje fenoménu marketingu a PR

DJ kurátor – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí kurátora“

S kůží na trh – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí umělce“

Umění v kapse – vzdělávací program pro studenty pracuje s „rolí diváka“

Partneři výstavy:
Příprava a realizace výstavy společně s doprovodným a vzdělávacím programem pro ZŠ a SŠ je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  


Iniciativy Rozšíření projektu Skvělý nový svět o performativní instalaci „Hikikomori" s doprovodným programem a Rozšíření projektu Skvělý nový svět o disciplinu pohybového antropologického divadla byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.