Výstavou Ztracen v… s teoretičkou Lucií Rohanovou

1. 12. 2022, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? základní 120 Kč | snížené 90 Kč | zdarma pro členy Klubu přátel (nutná předchozí rezervace přes formulář)

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Rozvětveným dílem Vladimíra Doležala se vine výrazná linie figurální tvorby. Figura je jejím východiskem a neustále se vracejícím tématem. Současně však rezonuje i v mnoha tématech jeho mnohotvárné tvorby abstraktní.

Doležal byl jako restaurátor důvěrně obeznámen s figurální symbolikou evropské tradice, byl si vědom významů jednotlivých gest a pozic, jež postavy na obrazech zaujímají. Duchovní významy, které jsou v nich obsaženy, dál promýšlel ve vlastní tvorbě, až umanutě je opakoval a varioval, a také z nich odvozoval mnohé motivy svých abstraktních prací. Dopracoval se nezatíženého, průzračného tvarového vidění, v němž se abstrakce a figura neustále prolínaly. Na hledání těchto vzájemných vztahů se komentovaná prohlídka k výstavě Ztracen v... zaměří.