Umění v kapse

13. 9. 2019 – 20. 1. 2020

Praktické informace

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, ČJ, OV/ZSV, D, mediální výchovy

Délka programu: 90 - 120 min

Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 

Cena za program: 400 Kč/skupina (600 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Centrum současného umění DOX
Poupětova 793/1, Praha 7

Ukázat na mapě

Widget CTA

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě spisovatele a ilustrátora Petra Síse

role „divák“

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? A kde je naopak hranice mezi uměleckým dílem a zúčastněným divákem? A hraje větší roli příběh samotného díla nebo životní příběh autora?

Přesvědčení, že divák a čtenář je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání: k pátrání po uměleckých dílech versus předmětech denní potřeby v prostoru galerie. Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření. A různé stopy směřují k poznání, že každý může „mít umění v kapse“ a že umění lze vytvořit i z obsahu vlastních kapes.