Digitální rodiče

20. 1. 2022, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? Základní 90 Kč | snížené 60 Kč | zdarma pro členy Klubu přátel

Využijte kombinované zvýhodněné vstupné na výstavu Nadějné vyhlídky a moderovanou diskuzi Digitální rodiče – dospělí 210 Kč | studenti, senioři 150 Kč. Výstavu můžete navštívit v den konání diskuze.

Do akci s testem? Postupujeme v souladu s platnými vládními nařízeními proti covidu-19. Při vstupu budete požádáni o potvrzení o ukončeném očkování, nebo o doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Moderovaná diskuze s edukátorem, publicistou a autorem knihy No Future (2019) Bobem Kartousem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petrem Gazdíkem a filozofem a ekonomem Tomášem Sedláčkem.

Dětství je téma, které historicky zažilo mnoho akrobatických proměn z hlediska společenského vnímání. Od dětí jako méněcenných a nedokonalých dospělých až po naprostou adoraci a snahu vytvořit pro dítě ráj na zemi. V našem světě, jenž chápe důležitost dětství pro celý budoucí život jednotlivce i společnosti, se ocitáme v konfliktu mezi dětstvím radosti, štěstí a naděje, které předkládáme dětem v různých popkulturních obrazech, a realitou krutosti a zneužívání, jež doprovázejí mnoho dětí na cestě k dospělosti. Vrženi do virtuálně-fyzického světa plného cukrů a kybercukrů ztrácíme společný jazyk i možnost setkávání na stejném hodnotovém poli. Vysoký standard nadbytku, v němž klesá potřeba porozumění a sounáležitosti, umožňuje život v paralelních světech. Jak dlouho ale?

Diskuze je doprovodnou akcí k výstavě Nadějné vyhlídky.