Škola v DOXu / DOX ve škole 2019

17. 10. 2019, 10:00

Vzdělávání bez limitů, letní škola se začátkem a koncem

Kdy? 17. října od 10 do 15 hodin

Pro koho? Pro učitele předmětů mediální výchova, občanská výchova / základy společenských věd, výtvarná výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

Kolik stojí? Zdarma, rezervace místa je potřeba.

Více informací o projektu:
Jiří Raiterman
jiri@dox.cz
+420 295 568 104

Centrum současného umění  DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k projektu #DATAMAZE – Datové bludiště a k výstavě Russia. Timeless

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce. Jak na manipulaci a předsudky? Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ na téma společenských stereotypů k výstavě Russia. Timeless a k problému manipulace a ověřování pravdivosti audiovizuálních informací v rámci projektu #DATAMAZE - Datové bludiště doplní svou metodikou zástupkyně belgického památníku / muzea holokaustu a lidských práv Kazerne Dossin. S využitím prostředků současného umění, poznatků vědeckých oborů i různých institucí na poli neformálního vzdělávání hledáme způsoby, jak bezpečně otevírat témata jako diskriminace, mediální manipulace, ale i kreativita, svoboda, osobní prožitek ad. Poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce.

PROGRAM:

9:30 – 10h
Registrace účastníků

10:00 – 11:30
Syntetická média – výzva pro ověřování původu a pravosti informací
Vzdělávací program k projektu #DATAMAZE / Datové bludiště

V nedávné době jsme zaznamenali výrazný pokrok v rozvoji umělé inteligence – máme k dispozici nástroje schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenérie. Tyto nástroje zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Jaké postupy budeme muset používat při práci s prameny v budoucnu? Případy synteticky vytvořených videí politiků, kteří přesvědčivě říkají věci, které nikdy neřekli, nebo fotorealistická databáze tváří lidí, kteří nikdy neexistovali, vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují tak výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. Prostřednictvím tohoto workshopu se kromě vhledu do této problematiky seznámíme také s aktuálně nejvíce dostupnými nástroji na generování syntetického vizuálního obsahu a v praxi si vyzkoušíme možnosti, které nabízejí.

Program povede lektorka Lenka Hámošová

11:30 – 12h
Přestávka, občerstvení

12h – 12:45
Kazerne Dossin: Památník, muzeum a centrum pro dokumentaci holokaustu a lidských práv
Prezentace vzdělávacího programu paměťové instituce

Hlavním cílem edukačních programů Kazerne Dossin je porozumět tomu, jak vzniká intolerance vůči menšinám ve společnosti a jakým způsobem lze těmto projevům předcházet. Prezentace bude obsahovat ukázky a tipy do výuky.

Představení programu povede Isabelle Diependaele a bude tlumočena do českého jazyka.

12:45 – 13h
Přestávka

13 – 15h
Bourání stereotypů
Vzdělávací program k výstavě Russia.Timeless

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska. Téma bezčasí v jejím rámci chápeme jako odvěký ruský problém s pojetím historického času a s rolí individua v dějinách. Na jedné straně notoricky selhávají pokusy střízlivě interpretovat vlastní minulost, na druhé straně se urputná snaha zajistit Rusku významné místo v budoucnosti světa setkává s beznadějným ulpíváním v reliktech minulých časů a režimů, v jejich nešvarech, zvrhlostech a pastech. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde. Současné umění při učení jako možnost přirozeně bourat stereotypy – zkušenost různých úhlů pohledu.

Program povede Jiří Raiterman (DOX)

Partner projektu