Předchozí vzdělávací akce 

S kůží na trh

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů. Originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? Kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Hraje větší roli příběh díla nebo autora?


Mapování společenských stereotypů VII.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Umění v kapse


S kůží na trh


Křehkost volby


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


Letní škola pro učitele: Historie a fikce