Předchozí vzdělávací akce 

Empatie jako nástroj a cíl

Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4. Pro pedagogy jsme připravili přednášku irských lektorů metodiky Narrative 4 a diskuzi.


Během příběhu s diskuzí

Vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 nabízíme v rámci festivalu ve třech termínech i s diskuzí – speciální hosté Bassam Aramin a Rami Elhanan budou sdílet zásadní zkušenosti.


Storybox: HOW CAN I HELP YOU?

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? V DOXu věříme, že taková galerie a výstava v ní je jako veliký box plný příběhů a stačí si vybrat. Program čerpá inspirativní materiál z výstavy Krištofa Kintery s názvem HOW CAN I HELP YOU?, která všemožným způsobem kombinuje slova a tvary, obrazy a texty.


Přirozeně umělé dopoledne pro učitele*ky

Workshop pro pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti vychází z osvědčené možnosti zažít si program pro studenty na vlastní kůži. Připravili jsme dvojici programů využívající rozšířenou realitu, interaktivní prostředí designu a uměleckých děl.


Z jiné stránky: HOW CAN I HELP YOU?

Od vynálezu písma patří text a obraz k nejdůležitějším prostředkům, jak předat informace a prodloužit paměť. Před vznikem internetu byla nejrozšířenějším nosičem této paměti kniha. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy HOW CAN I HELP YOU?.


Umění v kapse: HOW CAN I HELP YOU?

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě Krištofa Kintery s názvem HOW CAN I HELP YOU?.


S kůží na trh: HOW CAN I HELP YOU?

Program k výstavě Krištofa Kintery s názvem HOW CAN I HELP YOU? a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? A co my? Co nás fascinuje? Jaké máme problémy, co nás trápí a co s tím chceme a můžeme dělat? Pojďte s kůží na trh.


Během příběhu: Bolest těch druhých

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Bolest těch druhých.


DJ Kurátor: Bolest těch druhých

Program k výstavě Bolest těch druhých a roli kurátora otevírá téma utrpení a jeho zprostředkování jazykem umění. A tento vzdělávací program se zaměřuje především na ono zprostředkování – co, jak, kde?


S kůží na trh: Bolest těch druhých

Program k výstavě Bolest těch druhých a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavám Ztracen v..., Stavitelé chrámů a Funny Games.


Během příběhu: Funny Games

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Alexander Tinei: Funny Games.


Z jiné stránky

Od vynálezu písma patří text a obraz k nejdůležitějším prostředkům, jak předat informace a prodloužit paměť. Před vznikem internetu byla nejrozšířenějším nosičem této paměti kniha. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Alexander Tinei: Funny Games.


Tmání: film ve virtuální realitě o depresích a naději

VR film Tmání s výjimečným formálním zpracováním a výtvarnem přináší unikátní zážitek, rozvíjí debatu, nabízí terapeutický účinek a naději, že i s nemocí, jakou je deprese, lze vést plnohodnotný život.


Z jiné stránky

Od vynálezu písma patří text a obraz k nejdůležitějším prostředkům, jak předat informace a prodloužit paměť. Před vznikem internetu byla nejrozšířenějším nosičem této paměti kniha. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy (Ne)moc.


DJ Kurátor

Program k výstavě (Ne)Moc a roli kurátora poukazuje na důležitost výběru a volby – o čem informovat a co naopak (ne)vědomě zatajit. A s výstavou ukazuje také, jak důležité je rozumět vlastní historii, nebo tomu, co nám připadá cizí a vzdálené.


S kůží na trh

Program k výstavě (Ne)Moc a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě (Ne)Moc.


Během příběhu: (Ne)Moc

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy (Ne)moc.


Bourání stereotypů: (Ne)Moc

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a ve společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Vzdělávací program k fenoménu předsudků a výstavě (Ne)Moc.


Obyčejné hrdinství

Co uděláme, když se v naší blízkosti děje potenciálně nebezpečná situace? Zakročíme, pomůžeme nebo to necháme na ostatních? Zažili jste někdy něco podobného? Vzdělávací program k psychologickému fenoménu efekt přihlížejícího (bystander effect) a výstavě Úhel pohledu.


Během příběhu

Zažijte na vlastní kůži originální metodiku vzdělávacího programu pro školní skupiny. Kromě skvělé příležitosti sdílet osobní i profesní zkušenosti poznáte i jedinečnou výstavu čínského exilového umělce jménem Badiucao.


Během příběhu: MADe IN CHINA

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy BADIUCAO: MADe IN CHINA.


Bourání stereotypů: MADe IN CHINA

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a ve společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Vzdělávací program k fenoménu předsudků a k výstavě BADIUCAO: MADe IN CHINA.


Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Vzdělávací program inspirovaný metodikou Narrative 4 k výstavě Tolik jiné přítomnosti Anny Beaty a Patrika Háblových.


Škola v DOXu: Život s algoritmy

Workshop pro pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti vychází z osvědčené možnosti zažít si program pro studenty na vlastní kůži. Dvě dlouhodobě spolupracující instituce připravily dvojici programů s následnou reflexí.


Škola v DOXu

Workshop pro pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti vychází z osvědčené možnosti zažít si program pro studenty na vlastní kůži. Dvě dlouhodobě spolupracující instituce připravily dvojici programů s následnou reflexí.


Během příběhu

Pedagogický workshop využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Nadějné vyhlídky. Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4 a koncept „radikální empatie“ – sdílení příběhů prostřednictvím vyprávění.


Škola v DOXu: Škola v historické laboratoři

Workshop pro pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti vychází z osvědčené možnosti zažít si program pro studenty na vlastní kůži. Dvě dlouhodobě spolupracující instituce připravily dvojici programů s následnou reflexí.


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Nadějné vyhlídky.


DJ Kurátor

Program k výstavě Nadějné vyhlídky a roli kurátora poukazuje na důležitost výběru a volby – o čem informovat a co naopak (ne)vědomě zatajit. A s výstavou ukazuje také, jak důležité je rozumět vlastní historii, nebo tomu, co nám připadá cizí a vzdálené.


S kůží na trh

Program k výstavě Nadějné vyhlídky a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined.


Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Program čerpá inspirativní obrazový materiál z výstavy Viktora Karlíka LITERATURA, která představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu.


Škola v DOXu / DOX ve škole 2019

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce. Jak na manipulaci a předsudky? Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ na téma společenských stereotypů.


Škola v DOXu / DOX ve škole 2019

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce. Jak na manipulaci a předsudky? Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ na téma společenských stereotypů.


Škola v DOXu / DOX ve škole 2019

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce. Tentokrát se workshop zaměřuje na téma svobody a výběru.


Škola v DOXu / DOX ve škole

Nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nepříjemná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, smrt.


Letní škola Občankářů

Chcete se zeptat Lenky Bradáčové na dění kolem státního zastupitelství? Václava Moravce na situaci ohledně ČT? Popřípadě Ondřeje Soukupa na zatčeného běloruského novináře? Pojďte s námi opět zažít několik dní naplněných přednáškami, dílnami, diskuzemi.


K čemu jsou nám dějiny?

Podle čeho rozhodujeme, co považujeme v historii za důležité? Program letní školy nabídne odpovědi a praktické návody, jak pomáhat učitelům a žákům vytvářet si k minulosti smysluplný vztah, pracovat s hodnotami a občanskou aktivitou.


#Datamaze: Fake it!

Internet a sociální sítě vytěžují fenomén popularity. Čím více lajků, followerů, tweetů, příspěvků, blogů, fotek, tím větší důvěryhodnost lidí vůči virtuální identitě. Všechno ale může být „fake“.


Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Program čerpá inspirativní obrazový materiál z výstavy Fenomeander, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander – nakladatelství, které propojuje dětskou knihu s tvorbou předních českých umělců.


Bourání stereotypů

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a ve společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů.


Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Program čerpá inspirativní obrazový materiál z výstavy Fenomeander, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander – nakladatelství, které propojuje dětskou knihu s tvorbou předních českých umělců.


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4.


Data detox

Překvapila vás někdy reklama na Googlu, protože propagovala věc, kterou vám má zítra kurýr doručit? Zamysleli jste se nad tím, jak YouTube doporučuje další videa? Nemáte občas pocit, že váš život řídí algoritmus?


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Vanitas.


Umění v kapse

Program k výstavě Vanitas a roli diváka. Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří hlavní předpoklad k napínavému pátrání. A různé stopy směřují k poznání, že každý může být umělcem nebo minimálně „mít umění v kapse“.


S kůží na trh

Program k výstavě Vanitas a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.


DJ Kurátor

Vzdělávací program DJ Kurátor k výstavě Vanitas seznamuje studenty a žáky s rolí kurátora v současném umění. V širším smyslu pak ukazuje kurátora jako zásadní postavu při jakékoliv tvorbě informace, např. v médiích.