Předchozí vzdělávací akce 

PROGRAM: Pravda, nebo lež?

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL. Ocitli jste se někdy v momentu, kdy bylo až nemožné rozlišit mezi tím, co je skutečné a co vymyšlené? Jak rozumíme světu kolem nás? Dokážeme se v něm vyznat a porozumět mu?


Umění v kapse

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli diváka. Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří hlavní předpoklad k napínavému pátrání. A různé stopy směřují k poznání, že každý může být umělcem nebo minimálně „mít umění v kapse“.


S kůží na trh

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli umělce. Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Jinakost, její hodnota i ztráta jako důležité motivy výstavy a programu.


DJ Kurátor

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli kurátora poukazuje na důležitost výběru a volby – o čem informovat a co naopak (ne)vědomě zatajit. A s výstavou ukazuje také, jak důležité je rozumět vlastní historii, nebo tomu, co nám připadá cizí a vzdálené.


S kůží na trh

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů. Originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? Kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Hraje větší roli příběh díla nebo autora?


Mapování společenských stereotypů VII.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Umění v kapse