Předchozí vzdělávací akce 

Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? Kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Hraje větší roli příběh díla nebo autora?


Mapování společenských stereotypů VII.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Umění v kapse


S kůží na trh


Křehkost volby


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


Letní škola pro učitele: Historie a fikce


Mapování společenských stereotypů


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018


Paměť před očima. Fotografie a obraz minulosti


LEGO® Build the Change


Křehkost volby


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Bourání stereotypů


Letní škola 2017: Paměť, město, krajina


Lektorský tým Centra DOX


Historická dílna: Digitální obrazy historie


Proti normalizaci zla ve společnosti


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017


PROGRAM: Datový stín


S kůží na trh


Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce


DIVADLO UTLAČOVANÝCH: Havlonáda


Mladí a aktivní


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


PROGRAM


Křehkost volby


Letní škola 2016: Druhé strany dějin


Mediální dílna HateFree škola


Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – pedagogický workshop I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016


Mapování společenských stereotypů V.


Prohlídky Prahy očima lidí bez domova


Bourání stereotypů


Dystopie jako didaktické téma


Škola v DOXu / DOX ve škole – Pedagogický workshop II.


Reklama jako nástroj, média jako prostředek


Dějiny ve škole


Dějiny ve škole – letní škola pro učitele


Škola v DOXu / DOX ve škole 2015– Pedagogický workshop I.


Škola v DOXu / DOX ve škole 2015


Mapování společenských stereotypů IV.


Mapování společenských stereotypů III.


Soutěž Máš umělecké střevo?


Bourání stereotypů demokracie