Předchozí vzdělávací akce 

Bourání stereotypů

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a ve společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů.


Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Program čerpá inspirativní obrazový materiál z výstavy Fenomeander, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander – nakladatelství, které propojuje dětskou knihu s tvorbou předních českých umělců.


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4.


Data detox

Překvapila vás někdy reklama na Googlu, protože propagovala věc, kterou vám má zítra kurýr doručit? Zamysleli jste se nad tím, jak YouTube doporučuje další videa? Nemáte občas pocit, že váš život řídí algoritmus?


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Vanitas.


Umění v kapse

Program k výstavě Vanitas a roli diváka. Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří hlavní předpoklad k napínavému pátrání. A různé stopy směřují k poznání, že každý může být umělcem nebo minimálně „mít umění v kapse“.


S kůží na trh

Program k výstavě Vanitas a roli umělce. Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.


DJ Kurátor

Vzdělávací program DJ Kurátor k výstavě Vanitas seznamuje studenty a žáky s rolí kurátora v současném umění. V širším smyslu pak ukazuje kurátora jako zásadní postavu při jakékoliv tvorbě informace, např. v médiích.


S kůží na trh

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli umělce. Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Jinakost, její hodnota i ztráta jako důležité motivy výstavy a programu.


PROGRAM: Pravda, nebo lež?

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL. Ocitli jste se někdy v momentu, kdy bylo až nemožné rozlišit mezi tím, co je skutečné a co vymyšlené? Jak rozumíme světu kolem nás? Dokážeme se v něm vyznat a porozumět mu?


Umění v kapse

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli diváka. Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří hlavní předpoklad k napínavému pátrání. A různé stopy směřují k poznání, že každý může být umělcem nebo minimálně „mít umění v kapse“.


S kůží na trh

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli umělce. Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Jinakost, její hodnota i ztráta jako důležité motivy výstavy a programu.


DJ Kurátor

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli kurátora poukazuje na důležitost výběru a volby – o čem informovat a co naopak (ne)vědomě zatajit. A s výstavou ukazuje také, jak důležité je rozumět vlastní historii, nebo tomu, co nám připadá cizí a vzdálené.


S kůží na trh

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při tvorbě? Díla umělců nás často zvou do jejich vlastních příběhů. Originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.


Umění v kapse

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? Kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? Hraje větší roli příběh díla nebo autora?


Mapování společenských stereotypů VII.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Umění v kapse


S kůží na trh


Křehkost volby


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


Letní škola pro učitele: Historie a fikce


Mapování společenských stereotypů


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2018


Paměť před očima. Fotografie a obraz minulosti


LEGO® Build the Change


Křehkost volby


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


PROGRAM: Pravda nebo lež?


Letní škola 2017: Paměť, město, krajina


Lektorský tým Centra DOX


Historická dílna: Digitální obrazy historie


Proti normalizaci zla ve společnosti


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017


PROGRAM: Datový stín


S kůží na trh


Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce


DIVADLO UTLAČOVANÝCH: Havlonáda


Mladí a aktivní


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.


PROGRAM


Křehkost volby


Letní škola 2016: Druhé strany dějin


Mediální dílna HateFree škola


Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – pedagogický workshop I.


ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016


Mapování společenských stereotypů V.